O bezpieczeństwie w czasie zbliżających się ferii zimowych rozmawiały z wychowankami przedszkola i szkoły podstawowej w Trzebnicach policjantki z komisariatu w Chocianowie, starszy aspirant Monika Huget oraz sierżant sztabowy Bożena Sakwerda. Edukacja i profilaktyka to jedno z zadań wykonywanych przez policjantów, dla których bezpieczeństwo dzieci i młodzieży to jeden z głównych priorytetów. 

Policjanci przez cały rok organizują spotkania z przedszkolakami i uczniami szkół podstawowych, gdzie opowiadają o swojej codziennej służbie, a przede wszystkim przypominają o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Podczas spotkań uczą jak zachować się, gdy zaczepi dziecko osoba nieznajoma oraz mówią o bezpieczeństwie podczas zabawy opierając się na najróżniejszych przykładach.

Przedszkolakom i uczniom klas I-III przypomniano o zasadach bezpieczeństwa w domu, na drodze, lodowisku, stoku narciarskim, o nie zawieraniu kontaktów z nieznajomymi. Przypomniano, jak ważne jest zdrowie, bezpieczeństwo własne i innych oraz szybkie powiadamianie służb ratunkowych. Przedszkolaki odegrały scenkę rozmowy z dyspozytorem numeru alarmowego 112, a także wykonały swoje pierwsze książki zawierające najważniejsze informacje, takie jak: numery alarmowe, bezpieczne zabawy zimowe oraz wybrały wiersz o policjancie.  Były także zagadki, na które dzieci odpowiadały na podstawie zdobytych informacji.

Uczniom klas IV–VIII przedstawiono konsekwencje, jakie może ponieść każdy kto łamie regulaminy i nie stosuje się do przestrzegania zasad porządku publicznego. Przejawy demoralizacji, przestępstwa, wykroczenia, niewłaściwe korzystanie z portali społecznościowych, namawianie bądź zmuszanie innych osób do czynów zabronionych z pewnością zainteresują Wydział Nieletnich Sądu Rodzinnego. Zakres takich spotkań obejmuje również pogadankę o niebezpieczeństwie związanym z zabawą w obrębie zamarzniętych zbiorników wodnych.

W szkole w Trzebnicach już od kilku dni przypominane są zasady bezpiecznego spędzania czasu wolnego w okresie ferii, a na holu wyświetlane są slajdy „Bezpieczne ferie”. O bezpieczeństwie mówią wychowawcy oddziałowi i w świetlicy szkolnej oraz bibliotece. Wszystko po to, aby każdy bezpiecznie wrócił z wypoczynku pełen nowej energii do dalszej nauki.
[KN]