Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy wydał ostrzeżenie meteorologiczne dotyczące silnego wiatru z południa i zachodu. Ocena zagrożenia została wskazana na poziomie 1, jest to najniższy stopień zagrożenia pogodowego.

Pierwszy stopień zagrożenia wydawany jest gdy przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować szkody materialne i możliwe jest zagrożenie życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych jest utrudnione i niebezpieczne. Zalecana jest ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. W przypadku wiatru mogą wystąpić uszkodzenia budynków i dachów, szkody w drzewostanie, łamanie gałęzi i drzew, a także utrudnienia komunikacyjne.

Ostrzeżenie wydane jest dla całego województwa dolnośląskiego z obowiązywaniem od soboty od godz. 13:00 do niedzieli do godz. 3:00. Przewidywana prędkość wiatru wyniesie 45 km/h, w porywach nawet do 75 km/h.

[KN]