Jest niedziela, 13. września i 257. dzień roku. Imieniny obchodzą Filip, Jan Chryzostom oraz Aleksander. Dzisiaj w kartce z kalendarza swoje miejsce ma Dzień Weterana Służby Granicznej.

Święto Weterana Służby Granicznej ustanowione zostało w 1986 roku i upamiętnia utworzenie 13 września 1945 Wojsk Ochrony Pogranicza, formację wojskową powołaną do ochrony granic Polski. Po przemianach ustrojowych WOP został rozformowany w 1991 roku, a w to miejsce utworzono Straż Graniczną, jako formację typu policyjnego o charakterze prewencyjnym.

Wojska Ochrony Pogranicza to formacja wojskowa, służba Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, część tzw. ludowego Wojska Polskiego, Sił Zbrojnych PRL. Odrębny rodzaj wojsk powołany w 1945 roku do ochrony granic Polski Ludowej (PRL). Największy stan Wojska Ochrony Pogranicza osiągnęły w październiku 1953 roku – 33 675 żołnierzy. W tej liczbie było: 4189 oficerów, 890 podchorążych, 2321 podoficerów nadterminowych, 4352 podoficerów służby zasadniczej i 21 923 szeregowych). 78% żołnierzy (26 275) tych wojsk stanowiła służba zasadnicza z poboru, a 19,6% (6610) kadra zawodowa.

Dziś świętują zarówno weterani, jak i emeryci Wojsk Ochrony Pogranicza, jak i Straży Granicznej.
[KN]