Jest piątek, czternasty dzień sierpnia i 227. dzień roku. Imieniny obchodzą Euzebiusz oraz Maksymilian. Dzisiaj w kartce z kalendarza swoje miejsce ma Dzień Energetyka.

Energetyka to dział nauki i techniki, a także gałąź przemysłu, która zajmuje się przetwarzaniem dostępnych form energii na postać łatwą do wykorzystania przy zasilaniu wszelkich procesów przemysłowych, a także napędzaniu maszyn i urządzeń używanych w życiu codziennym. Obejmuje dostarczanie energii w dwóch postaciach, energii elektrycznej dostarczanej do odbiorcy przewodami elektrycznymi, produkowanej za pomocą turbin i prądnic napędzanych rozmaitymi źródłami energii oraz energii cieplnej dostarczanej odbiorcy za pośrednictwem transportującego ciepło nośnika, w szczególności może nim być para wodna pod dużym ciśnieniem, ogrzana woda lub inne płyny. Przemysł energetyczny składa się z dwóch części. Fabryk, w których energię pierwotną przetwarza się na jej użyteczną postać oraz systemu urządzeń umożliwiającego przesyłanie energii do odbiorcy. Energetyka należy do sektorów gospodarki o najsilniejszym wpływie na środowisko naturalne i zdrowie.

Dzień Energetyka to święto branży energetycznej ustanowione w Polsce w roku 1956 i do roku 1972 obchodzone 1 września. Ustanowienie tego święta poprzedziła Karta Energetyka. Na mocy Uchwały Rady Ministrów z kwietnia 1973 roku w sprawie obchodów uroczystości branżowych, zakładowych i regionalnych, Dzień Energetyka w okresie od 1973 do 1990 był obchodzony w pierwszą niedzielę września. W 1991 patronem energetyków ogłoszono św. Maksymiliana Kolbego, z zamiłowania elektryka, który zginął męczeńsko w obozie koncentracyjnym 14 sierpnia 1941 roku. Data ta została przyjęta jako Dzień Energetyka i obowiązuje do dziś.
[KN]