Kolejna obietnica zrealizowana – tak ogólnie można podsumować poprawę infrastruktury drogowej w miejscowości Ogrodzisko.

Poza poprawą nawierzchni w planie jest jeszcze wykonanie nowego przystanku dla potrzeb darmowej komunikacji. Mieszkańcy miejscowości od lat narzekali na jakość dróg wewnętrznych po których na co dzień muszą jeździć do pracy czy wozić dzieci do szkoły. Drogi dotychczas były wąskie i dziurawe, po których należało bardzo wolno jeździć, aby nie uszkodzić pojazdu.

Dzięki interwencji Radnego Rady Miejskiej Pawła Bujaka i jego zaangażowaniu udało się w szybkim czasie wyrównać i utwardzić nawierzchnię. Wierze, że poprawa drogi w znacznym stopniu ułatwi poruszanie się samochodów, a także osób spacerujących – mówi Paweł Bujak Radny Rady Miejskiej w Chocianowie.

,,Cieszę się, że dzięki współpracy z radnym Panem Pawłem Bujakiem udało nam się poprawić całą infrastrukturę drogową w miejscowości Ogrodzisko’’ – dodaje Tomasz Kulczyński Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów