Do końca lutego najbardziej poszkodowani przedsiębiorcy mogą złożyć wniosek o subwencje w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0. Tylko w województwie dolnośląskim złożonych zostało już prawie 4 tysiące wniosków. Łączna kwota udzielonych subwencji wynosi na ten moment ponad 420 milionów złotych.

Tylko w 2020 roku chocianowscy przedsiębiorcy zyskali blisko 2,5 miliona złotych z rządowej tarczy antykryzysowej. To jednak nie wszystko, bowiem na samym początku epidemii, w kwietniu 2020 roku za sprawą decyzji Burmistrza Tomasza Kulczyńskiego, uruchomiona została także "gminna tarcza antykryzysowa", która zakładała m.in. "umorzenie czynszu dzierżawnego za lokal lub grunt stanowiący własność gminy (...) dla mikro i małych przedsiębiorców, na indywidualny wniosek potrzebującego, czy odroczenie i rozłożenie na raty podatku od nieruchomości".

Nowa "Tarcza" do końca lutego

Tarcza Finansowa PFR 2.0 uruchomiona została 15 stycznia. Od tego dnia aż do końca lutego najbardziej poszkodowani przedsiębiorcy mogą złożyć wniosek o subwencje za pomocą systemów bankowości elektronicznej. Zgodnie z założeniami, program skierowany jest do kilkudziesięciu tysięcy firm, a szacowane wsparcie w ramach Tarczy 2.0 to trzynaście miliardów złotych.

Podczas konferencji prasowej, zorganizowanej w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu Wiceminister Rozwoju, Pracy i Technologii Olga Semeniuk zaznaczyła, że polskie firmy, które z powodu pandemii musiały ograniczyć lub zawiesić swoją działalność, mogą liczyć na wsparcie Rządu, a celem przekazywanych środków finansowych jest wyrównanie dysproporcji i osiągnięcie równowagi pomiędzy płynnością finansową firm a liczbą osób w nich zatrudnionych. Wojewoda Dolnośląski Jarosław Obremski podkreślił, że wprowadzone przez Rząd Tarcze Finansowe to projekty wielowątkowe, będące szansą na ustabilizowanie się polskiej gospodarki, a także impuls dla jej rozwoju inwestycyjnego.

- Osiągnięcie właściwej i jak najlepszej koniunktury gospodarczej możliwie jest dzięki współpracy pomiędzy instytucjami rządowymi, w tym Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym oraz przedsiębiorcami - mówił Wojewoda Dolnośląski Jarosław Obremski. - Dostępne rozwiązania nie tylko rekompensują koszty, ale są również zastrzykiem finansowym dla najbardziej dotkniętych negatywnymi skutkami pandemii. Są to rozwiązania, dzięki którym zarówno Polska, jak i Dolny Śląsk mogą w szybkim tempie pokonać negatywne następstwa pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 - dodał Wojewoda.
Wiceprezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Włodzimierz Owczarczyk zaznaczył, że ZUS wypłacił 30 miliardów złotych wsparcia dla przedsiębiorców w skali całego kraju, a na Dolny Śląsk trafiło ponad 1,4 miliarda złotych. Działania prowadzone przez ZUS nie ograniczają się jedynie do wypłat środków pomocowych, ale również do podejmowania współpracy z przedsiębiorcami, dzięki której usprawniony został proces wypłat, a także wprowadzono możliwość elektronicznego przyjmowania wniosków.
[KN]