Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie, zwraca się z prośbą o zapoznanie się z przyjętymi "Standardami zimowego utrzymania dróg oraz kolejności odśnieżania i zwalczania śliskości dróg gminnych".


Przypominamy, że MZGKiM Chocianów :
1) Utrzymuje 26 km dróg i ulic na terenie miasta - dwustronne odśnieżanie to 52 km,
2) Utrzymuje chodniki przy posesjach gminnych i tych, z którymi posiada umowę na odśnieżanie lub usuwanie śliskości,
3) Akcja zima jest wykonywana przy pomocy dwóch piaskarek z pługiem – ISUZU 1,5 tony oraz traktor FARMTRAC - 2 tony,
4) Chodniki są odśnieżane piaskarką, traktorkiem MTD.

Na drogach w gminie wprowadzone zostały zróżnicowane standardy zimowego utrzymania:
Standard IV - drogi na terenie miasta ( I i II kolejność),
Standard V - drogi na terenie miasta ( III kolejność ),
Standard VI – pozostałe odcinki dróg na terenie miasta (IV kolejność) oraz drogi na terenie sołectw na dodatkowe zlecenie Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów.

Zimowe utrzymania dróg prowadzone jest w ustalonej kolejności, wg założeń opisanych poniżej:

Założenia


Uwzględniając znaczenie komunikacyjne poszczególnych dróg oraz natężenie ruchu, drogi Gminy Chocianów zostały zróżnicowane również, ze względu na kolejność odśnieżania.

W pierwszej kolejności dojazdy do instytucji tj. szkoły, przedszkola, UMiG, OPS, następnie ulice j.n. (IV standard utrzymania – wykaz ulic w kolejności alfabetycznej): 3-go Maja, Apteczna, Armii Krajowej, Bohaterów Wojska Polskiego, Fabryczna, Kolejowa, Kościuszki, Kasztanowa, parking przy UMiG, Pl. Wolności, Poprzeczna, Ratuszowa, Al. Sybiraków , Tylna, Trzebnicka, Wesoła, Wspólna, Żeromskiego, Rotmistrza Witolda Pileckiego.

W drugiej kolejności ulice ( IV standard utrzymania): 1-go Maja, Bolka I Świdnickiego, Górnicza, Gwarków, Kolonialna, Krótka, Kwiatowa, Lipowa, Odrodzenia, Ogrodowa, Pocztowa, Polna, Piotrowska, Słoneczna, Sportowa, Szkolna, Szprotawska, Świerkowa, Środkowa, Targowa, Zacisze Zaułek Fabrycznej.

W trzeciej kolejności ulice ( V standard utrzymania): Akacjowa, Cmentarz Komunalny wraz z parkingiem, Brzozowa, Chabrowa, Daglezjowa, Długa, Dominialna (droga gruntowa), Jagodowa, Kasztanowa, Leśna, Łąkowa, Makowa, Malinowa, Sosnowa, Spacerowa, Topolowa, Tymiankowa, Wiązowa, Wrzosowa, Zielona, droga wzdłuż parku – ul. Kasztanowa, droga przy ogrodzeniu działek łącząca się z ulicą Trzebnicką.

W czwartej kolejności ulice ( VI standard utrzymania): pozostałe odcinki dróg w tym parkingi na terenie miasta Chocianów, drogi położone na terenie sołectw Gminy Chocianów – na dodatkowe zlecenie Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów.

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie przypomina mieszkańcom ,że zgodnie z:
USTAWĄ z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r. (Dz.U Nr 132,poz 622 z późniejszymi zmianami)

Rozdział 3 Obowiązki właścicieli nieruchomości
Art.5 .1.4)uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości,przy czym za taki chodnik uznaje sie wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika,na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych,

Rozdział 5 Przepisy karne
Art.10. 2.Kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art 5 ust.1 - podlega karze grzywny.