Reorganizacja wymiaru szkolnictwa w gminie Chocianów była najważniejszym z punktów dzisiejszej sesji rady. Rada, która obradowała dzisiaj zdalnie, podjęła ważne deklaracje i ustalenia w walce z koronawirusem. Dzięki temu gmina Chocianów, zgodnie z zapowiedziami Burmistrza Tomasza Kulczyńskiego będzie lepiej przygotowana na skutki epidemii.

O tym, że świat będzie wyglądał inaczej niż przed epidemią wiedzą wszyscy, wielokrotnie informował o tym Premier RP Mateusz Morawiecki oraz ministrowie jego rządu.

Nie likwidujemy żadnej szkoły, reorganizacja jest konieczna, aby odchudzić administrację i wyprzedzić fatalne skutki gospodarcze epidemii, która nie wiadomo jak długo potrwa, dzięki tym zmianom możliwe będą dalsze inwestycje, co zawsze jest gwarantem rozwoju.
Aby przygotować się na skutki epidemii i by móc je naprawiać Rada Miejska w Chocianowie podjęła dziś pakiet istotnych uchwał, w których odnajdujemy reorganizację oświaty. Wszystko to pozwoli na duże oszczędności i inwestycje.

- Nie likwidujemy żadnej szkoły, reorganizacja jest konieczna, aby odchudzić administrację i wyprzedzić fatalne skutki gospodarcze epidemii, która nie wiadomo jak długo potrwa  - podkreśla Krystian Wan z tutejszego magistratu - dzięki tym zmianom możliwe będą dalsze inwestycje, co zawsze jest gwarantem rozwoju.

Radni podjęli dziś pakiet ważnych decyzji o rozpoczęciu procesu przekształcenia placówek oświatowych. Głównym celem tej reorganizacji jest utworzenie filii klas 1-3, utworzenie zespołu ekonomiczno-administracyjnego szkół oraz zespołu szkolno-przedszkolnego.
[KN]