Urząd Miasta i Gminy ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych przy ul. Makowej w Chocianowie. Nieruchomości zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego posiadają przeznaczenie podstawowe jako zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

Przetargi odbędą się za miesiąc, 7. lutego w pokoju 4a Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie w następującej kolejności: 
  • godz. 10:00 - przetarg na sprzedaż działki 40/4, cena wywoławcza wynosi - 79 657,00 PLN,
  • godz. 10:20 - przetarg na sprzedaż działki 40/5, cena wywoławcza wynosi - 75 553,00 PLN,
  • godz. 10:40 - przetarg na sprzedaż działki 40/6, cena wywoławcza wynosi - 70 546,00 PLN,
  • godz. 11:00 - przetarg na sprzedaż działki 40/12, cena wywoławcza wynosi - 74 468,00 PLN,
  • godz. 11:20 - przetarg na sprzedaż działki 40/13, cena wywoławcza wynosi - 70 131,00 PLN.
W przetargu mogą uczestniczyć wszystkie osoby fizyczne i prawne, jeżeli do 3 lutego wpłacą wadium w kwocie 4 tysięcy złotych na rachunek bankowy Gminy Chocianów nr 33 8653 0004 0000 0089 1321 0012 w Banku Spółdzielczym w Przemkowie filia w Chocianowie. Należy przy tym pamiętać, że za termin wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu na konto Gminy.

Więcej informacji na temat tych przetargów znajduje się na stronie BIP. Swoją pomocą służą także pracownicy Wydziału Rozwoju i Utrzymania w Urzędzie Miasta i Gminy w Chocianowie, pokój nr 13, tel. 76 818 50 20 (wew. 119). 

[KN]