Prezes i Dyrektor Sądu Rejonowego w Lubinie wprowadziły na terenie swojej placówki procedury postępowania w celu zminimalizowania rozprzestrzeniania się zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz postępowania z osobą, co do której zachodzi podejrzenie zarażenia koronawirusem.

Z procedury przyjętej w tym tygodniu w Sądzie Rejonowym w Lubinie wynika, że osoby z podwyższoną gorączką (powyżej 38 stopni Celsjusza) mogą nie dostać się przed wymiar sprawiedliwości.

- Należy odmówić takiej osobie wstępu do budynku lub wydać polecenie do natychmiastowego opuszczenia sądu z uwagi na stwarzanie stanu zagrożenia epidemicznego - czytamy w procedurze podpisanej przez Beatę Kosiorowską, Dyrektor Sądu Rejonowego w Lubinie oraz Magdalenę Krajewską, Prezes Sądu Rejonowego w Lubinie - a w przypadku odmowy opuszczenia przez nią budynku należy odizolować taką osobę w wyznaczonym pomieszczeniu.

Zarządzenia w sprawie możliwości wejścia do budynku czy postępowania wobec osób podejrzanych o zakażenie koronawirusem, a także  odwołania rozpraw czy wstrzymania wysyłki pism sądowych, z którymi związany jest bieg terminu procesowego wydał także m.in. Paweł Pratkowiecki, Prezes Sądu Okręgowego w Legnicy. Na tej stronie można znaleźć także komunikaty o możliwości uzyskania zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego oraz w sprawie odwołania badań w Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów w Głogowie.

[KN]