W pobliżu urzędu zostały zamontowane nowe zewnętrzne tablice informacyjne.

Nowa tablica ułatwi mieszkańcom dostęp do najważniejszych informacji Urzędu Miasta i Gminy Chocianów, na której będzie można znaleźć m.in. aktualne oferty pracy, informacje o przetargach czy komunikaty o Radzie Miejskiej.

Poprzednia tablica, która mieści się przed urzędem, jest zniszczona, a szklany front stłuczony.

Nowo zakupione dwie tablice zostały zamontowane przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie. Pracownicy zakładu zadbali również o teren wokół tablic, na którym posadzono ozdobne drzewka.

Pierwsza przeszklona witryna informacyjna znajduje się przy UMiG od ulicy 3 Maja, natomiast druga tablica informacyjna stoi przed wejściem na chocianowskie targowisko, na której widnieje napis - ,,TARGOWISKO 'GERBER' W CHOCIANOWIE''.