Zakończyły się uroczyste obchody upamiętniające 30 rocznicę utworzenia Związku Sybiraków w Legnicy oraz upamiętniające 80 rocznicę wybuchu II Wojny Światowej i 101 rocznicę Niepodległości.

Na zaproszenie m. in. Prezydenta Legnicy Tadeusza Krzakowskiego i Starosty Powiatu Legnickiego pojawiły się na ceremonii przedstawicielka Gminy Chocianów Sekretarz Patrycja Jugo oraz Teresa Marciniak ze Stowarzyszenia Sybiraków w Chocianowie.

Obchody rozpoczęły się Mszą w kościele Św. Trójcy koncelebrowaną przez Biskupa Legnickiego Zbigniewa Kiernikowskiego. Następnie zaproszeni goście i uczestnicy udali się na spotkanie przy Pomniku Zesłańcom Sybiru na placu Sybiraków, gdzie odśpiewano Hymn Narodowy oraz Hymn Sybiraków. Złożono także kwiaty przy Pomniku.

Kolejnym punktem obchodów było spotkanie w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym. W tej części ceremonii wystąpiła młodzież Zespołu Szkół Muzycznych, która zaśpiewała Hymn Sybiraków, a następnie zaprezentowała przedstawienie artystyczne. Wręczono również odznaczenia i dyplomy. Burmistrz Tomasz Kulczyński postanowieniem Prezesa Zarządu Głównego Związku Sybiraków otrzymał odznakę honorową, którą w Jego imieniu odebrała Sekretarz Patrycja Jugo. Nie zabrakło wystąpień i przemówień zaproszonych gości. Sekretarz Miasta i Gminy Chocianów Patrycja Jugo odczytała list przekazany przez Burmistrza Tomasza Kulczyńskiego, w którym złożone zostały serdeczne podziękowania Sybirakom za niezłomność.

Na zakończenie zaproszono wszystkich na poczęstunek, przy którym można było posłuchać historii Związku i opowiadań oraz miło spędzić czas.