Strefa miejska jest ostatnim punktem podsumowań osiągnięć w pierwszym roku urzędowania nowej władzy. Poniżej zostały przedstawione najważniejsze działania w tym zakresie.


STREFA MIEJSKA:


Bezpłatna komunikacja była jednym z głównych punktów zeszłorocznej kampanii wyborczej. Od samego początku inicjatywy tej bronił ówczesny kandydat na Burmistrza Tomasz Kulczyński. Słowa zostały zamienione w czyny i mieszkańcy mogą się już cieszyć z bezpłatnej komunikacji zarówno do Lubina, jak i do Polkowic. Do sieci bezpłatnych autobusów systematycznie dołączają kolejne gminy, co może oznaczać, że wkrótce za darmo będzie można przemieszczać się po terenie całego Zagłębia Miedziowego. Chocianów jako jedyna z niewielu w Polsce gmin została w 2019 roku całkowicie skomunikowana i połączona z ościennymi powiatami.

 

Oświetlenie miejskie Miasto i gmina Chocianów realizuje projekt doświetlenia ulic i miejsc publicznych, przystanków, a także niebezpiecznych przejść dla pieszych na terenie całej gminy. Trwają też prace nad systematycznym zwiększeniem oświetlenia w inteligentnej formie, co wyraźnie wpłynie na zmniejszenie zużycia energii. W tym miejscu warto również podkreślić, że dzięki negocjacjom Burmistrza Tomasza Kulczyńskiego udało się podpisać nową umowę z firmą TAURON, która gwarantuje kilkudziesięcioprocentowy spadek kosztów dla gminy za obsługę punktów oświetleniowych.

Otwarcie społecznej lodówki przy budynku Ośrodka Pomocy Społecznej było dużym wydarzeniem w całym regionie. Wprawdzie takie miejsca funkcjonują w innych miejscowościach, jednak o takim standardzie nigdzie. Lodówka Społeczna jest to przeszklona witryna chłodnicza stojąca w miejscu publicznym, ogólnodostępnym. Zamysł jest bardzo prosty: Masz za dużo jedzenia – wkładasz je do lodówki, a każda osoba może takim jedzeniem się podzielić. Dzięki temu zamiast wyrzucać nadmiar jedzenia, dzielisz się nim z każdym, kto tego potrzebuje.

 


Nowy sprzęt dla MZGKiM dzięki przyznanej dotacji celowej dla zakładu w kwocie 120.000 zł zakład mógł zakupić nowy sprzęt .Zakupione zostały dwa traktorki do koszenia trawników, zamiatarka do ulic, dwie zamiatarki do chodników, ssawa do liści, aerator i wertykulator, kosiarka bijakowa do traktora, kosa Stihl oraz drobny sprzęt do wykonywania remontów. Nowe wyposażenie pozwoliło na wykonanie zadań na wyższym poziomie i w zdecydowanie krótszym czasie.

 Nowe kubły na śmieci po raz pierwszy od 2008 roku zostały zakupione i zamontowane nowe miejskie kubełki na odpady. Przy chodnikach i deptakach pojawiło się 50 nowych pojemników, natomiast w Parku Miejskim uzupełniono i wymieniono 24 szt.

 


Psie pakiety zostały zakupione i zamontowane na terenie Chocianowa 10 pierwszych psich pakietów. Jeszcze w tym roku, zostanie zamontowanych kolejnych 10 koszy na psie nieczystości.

 


Ozdobne donice pojawiły się na terenach miejskich w roku 2019. Dzięki temu służby komunalne mogą ukwiecać miejsca, w których do tej pory nie było to możliwe.

 Naprawa chocianowskiej pompy po wielu latach została odnowiona zabytkowa pompa. Pomalowana i sprawna znów zdobi nasz rynek.

  

Nowy deptak w Chocianowie z inicjatywy Burmistrza Tomasza Kulczyńskiego został wykonany deptak między ulicą Wesoła a Polną. Po wielu latach nareszcie dojście do szkoły lub przedszkola nie będzie wiodło przez kałuże i błoto.

 


Oznakowanie i progi zwalniające zgodnie z ustaleniami z mieszkańcami zamontowano progi zwalniające oraz odświeżone zostały oznakowania poziome na terenie Chocianowa.

 


Nowe wiaty przystankowe w gminie Chocianów na zlecenie Urzędu Miasta i Gminy Chocianów pojawiły się nowe wiaty przystankowe. Z nowych schronień mogą cieszyć się mieszkańcy Chocianowa, Ogrodzisk, Pogorzelisk oraz Jabłonowa. W kolejnych latach powstaną kolejne wiaty w miejscach i miejscowościach, które tych zmian najbardziej potrzebują. 

 


Modernizacja zakładu uzdatniania wody w Brunowie. Modernizacja ZUW w Brunowie rozpoczęta została w marcu 2019 roku po zabezpieczeniu przez Gminę Chocianów w budżecie kwoty 150 tys. zł W pierwszej kolejności wykonano nowy podest oraz zmodernizowano zbiornik magazynujący wodę uzdatnioną. Zakupiono 3 nowoczesne filtry, aerator i mieszacz powietrza. Obecnie montowana jest armatura sanitarna. Przed nami montaż dysz filtracyjnych i złoża do uzdatniania wody. Dotychczas Spółka wydatkowała ponad 130 tys. zł. Planowany termin zakończenia całego zadania to I kwartał 2020 r.
 


Modernizacje, remonty ujęć wód głębinowych. W bieżącym roku Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne wykonało wyminę rur pompowych oraz pomp w siedmiu studniach głębinowych na terenie miasta i gminy Chocianów. Prace polegały na montażu fabrycznie nowych pomp głębinowych o większej wydajności. Pompy zostały dobrane do wydajności eksploatacyjnych studni, tak aby nie nadużywać ich zasobów. Naszym głównym zadaniem jest przede wszystkim w sposób ciągły i niezawodny dostarczać dla mieszkańców Gminy Chocianów wodę.

 

Zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych. W okresie lipiec – listopad ok. 1400 Mg osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Chocianowie i Trzebnicach zostało przekazane do rolniczego zagospodarowania. W bieżącym roku Spółka PWK przeznaczyła na ten cel aż 250.000,00 zł, czyli ponad 2x więcej niż w roku poprzednim.

 


Wymiana wodomierzy głównych. Co roku Spółka PWK dokonuje wymiany kilkuset wodomierzy głównych w związku z utratą cechy legalizacji. W roku bieżącym spółka wymieniła już 180 szt. wodomierzy, a kolejne 300 sztuk będzie wymieniane w listopadzie i grudniu br. W roku 2020 wymienionych będzie 465 szt. wodomierzy. Spółka stosuje wodomierze jednostrumieniowe oraz objętościowe klasy C, całkowicie odporne na działania pola magnetycznego, co daje gwarancję dokładnego pomiaru zużytej wody.


Domek na narzędzia przy Chocianowskim cmentarzu. Pomieszczenie na narzędzia pojawiło się tuż przed uroczystościami Wszystkich Świętych. W specjalnym domku można za darmo wypożyczyć narzędzia do sprzątania m.in. wiaderka, haczki, konewki, miotły czy szmatki. 

 

Budowa chodnika przy ul.Pileckiego w Chocianowie. Słuchając potrzeb mieszkańców został wykonany nowy chodnik, który ułatwi poruszanie się mieszkańcom w drodze do pracy, szkoły czy na zakupy. Chodnik przyczyni się również do wzrostu bezpieczeństwa w gminie Chocianów.

  

Remont Ronda im. Włodzimierza Chomickiego w Chocianowie.
W tym roku po raz pierwszy odbyła się uroczystość upamiętniająca polskiego piłkarza, strzelca pierwszego oficjalnego gola na ziemiach polskich- W. Chomickiego. Na jego cześć zostało odnowione i wyremontowane rondo nazwane jego imieniem.