O dofinansowanie na rozwój usług rolniczych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 można jeszcze ubiegać się do najbliższej środy, 13 stycznia. Jakie trzeba spełnić warunki, aby uzyskać dodatkowe wsparcie?

Przedsiębiorcy, którzy pracują na rzecz rolników i chcą rozwijać swoją działalność w zakresie usług wspomagających produkcję roślinną (PKD 01.61.Z) lub wspomagającą chów i hodowlę zwierząt gospodarskich (PKD 01.62.Z), a także w zakresie usług świadczonych po zbiorach (PKD 01.63.Z) mogą ubiegać się jako osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które jako małe i mikroprzedsiębiorstwa wykonują wspomnianą działalność od minimum dwóch lat.

Finansowe wsparcie może osiągnąć nawet połowę wszystkich poniesionych kosztów kwalifikowanych. Zalicza się do nich np. zakup lub leasing nowych maszyn, urządzeń do produkcji rolnej, aparatury kontrolnej i pomiarowej, sprzętu komputerowego z oprogramowaniem do zarządzania firmą lub kierowaniem procesem świadczonej usługi oraz niezbędnych narzędzi. Limit w okresie realizacji programu określony został w wysokości pół miliona złotych na jednego beneficjenta.

Aby ubiegać się o refundację, należy do środy, 13 stycznia osobiście, drogą elektroniczną lub rejestrowaną przesyłką pocztową złożyć wniosek w regionalnym oddziale Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
[KN]