W czwartek, 29 sierpnia 2019 roku odbyła się Sesja Rady Powiatu Polkowickiego. Jednym z punktów było podjęcie uchwały dot. wsparcia na remont i konserwację zabytków na terenie powiatu. W sumie na ten cel przeznaczona zostanie kwota 50 tyś zł.

Ponadto wśród sześciu powiatów z województwa dolnośląskiego, które wystąpiły o dotację z Funduszu Autobusowego znalazł się powiat polkowicki. Radni powiatowi jednogłośnie wyrazili zgodę na zawarcie umowy przez Kamila Ciupaka, starostę powiatu z wojewodą, Pawłem Hreniakiem w tej sprawie. Na razie w ramach tego funduszu przywrócone zostaną dwa połączenia tj. z Gaworzycami i Dalkowem.

Na sesji został także omówiony stan wód na terenie powiatu.