- Kolejny przetarg ogłoszony. Mam nadzieję, że już niedługo powstaną obiecane przeze mnie place zabaw w Chocianowie, czy będzie to jeszcze w tym roku czy na początku przyszłego zależeć będzie od wykonawcy- mówi Tomasz Kulczyński Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów.

Wszyscy zainteresowani mogą wziąć udział w przetargu nieograniczonym na budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Chocianowie. Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlach, w ramach urządzenia terenów rekreacyjnych – wypoczynkowych przy ul. Odrodzenia, ul. Trzebnickiej oraz przy ul. Sportowej na terenie miasta Chocianów.

Przedmiot został podzielony na trzy części:
I – Budowa placu zabaw przy ul. Odrodzenia,
II– Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Trzebnickiej,
III– Budowa placu zabaw i fontanny przy ul. Sportowej.

Roboty obejmują m.in. wykonanie korytowania, roboty ziemne i rozbiórkowe, utwardzanie terenu, wykonanie ogrodzenia, montaż urządzeń czy budowy fontanny przy ul. Sportowej.

To kolejny krok Tomasza Kulczyńskiego Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów w kierunku upiększenia Chocianowa. Wszystkie tereny sportowo- rekreacyjne powstają z udziałem środków PROW i Urzędu Marszałkowskiego poprzez działania chocianowskiej „Wrzosowej Krainy”.

Termin składania ofert mija z dniem 02.12.2019r. o godzinie 12:00. Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Chocianów.
Więcej informacji o przetargu znajdziecie TUTAJ.