Urząd Miasta i Gminy w Chocianowie przedłuża nabór wniosków o dotację na wymianę pieców. Do tej pory swoje wnioski złożyło dopiero 40 chętnych, na łączną kwotę blisko 600 tys. złotych. Dokumenty w ramach pierwszego naboru będą przyjmowane do piątku, 28 sierpnia 2020. 

Nadal trwa organizowany przez lokalny samorząd konkurs grantowy dla właścicieli i wynajmujących długoterminowo nieruchomości z terenu gminy Chocianów na wymianę starych pieców węglowych. Dzięki pozyskanej przez chocianowski magistrat dotacji unijnej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w budżecie można było zapisać na ten cel kilka milionów złotych, które są do dyspozycji zainteresowanych mieszkańców.

- Po weryfikacji wniosków zostanie ogłoszona lista zwycięzców konkursu, później będą oni zaproszeni w celu podpisania umów z organizatorem. Rozliczenie będzie musiało nastąpić do końca listopada 2020 roku - podkreśla naczelnik Ewa Kałuzińska.
Wnioski przyjmowane są w Urzędzie Miasta i Gminy Chocianów. Natomiast punkt informacyjny dla ubiegających się o dotacje, czynny jest nadal we wtorki i czwartki w godzinach od 14:00 do 17:00 (biuro nr 4a). Możliwy jest także kontakt mailowy z Naczelnik Wydziału Inwestycji i Drogownictwa (ewa.kaluzinska@chocianow.pl). Wszelkie niezbędne formularze i szczegółowe informacje dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy.

Każda zgłoszona do konkursu inwestycja, zgodnie z wymogami musi posiadać uproszczony audyt energetyczny. Lista audytorów, którzy spełnili wymogi formalne do wykonywania funkcji przy opisywanym projekcie, została udostępniona jeszcze przed ogłoszeniem konkursu w BIP chocianowskiego samorządu. To grantobiorca, czyli osoba wnioskująca o wsparcie na wyminę źródła ciepła będzie musiała wybrać audytora z listy rekomendowanej przez gminę oraz opłacić jego pracę. Koszt pracy audytora wybranego z listy jest kosztem kwalifikowanym objętym refundacją. W przypadku osób, które wykonały audyt przez audytora spoza listy, koszt wykonanego audytu nie będzie kwalifikowany do zwrotu. Kolejny konkurs zaplanowano na przyszły rok.
[KN]