Remont kaplicy na cmentarzu komunalnym stał się faktem. Dzięki obietnicy Burmistrza Tomasza Kulczyńskiego i podjęciu decyzji przez Radnych na ostatniej sesji udało się rozpocząć inwestycję.


Jak obiecał Burmistrz Tomasz Kulczyński remont obiektu będzie polegał na odnowieniu elewacji. Kaplica na cmentarzu komunalnym została wybudowana ok 1985 roku.

Na inwestycję zaplanowano w budżecie 15 000 zł. Podczas XIX sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Chocianowie dokonano zmian w budżecie, dzięki którym niektóre inwestycje zostaną przyśpieszone. Tak również stało się w tym przypadku. Prace remontowe we własnym zakresie wykonuje Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.