Mieszkańcy Brunowa i Chocianowca w czwartek, 5 grudnia będą mogli spotkać się z Burmistrzem, Radnymi i pracownikami Urzędu Miasta i Gminy Chocianów. 

W świetlicy wiejskiej w Brunowie spotkanie odbędzie się o godz. 16:00, zaś w Chocianowcu o godz. 18:00.

Na spotkania zapraszają Sołtysi, aby omówić z urzędnikami sprawy bieżące, ewentualne problemy mieszkańców i wypracować najlepsze rozwiązania.

[KN]