Od lipca 2018 roku Starosta Polkowicki prowadził prace geodezyjne mające na celu modernizację ewidencji gruntów i budynków obszaru wiejskiego w Chocianowie.


Modernizacja dotyczyła budynków i użytków gruntowych. Podatnicy z Gminy Chocianów, u których nastąpiły zmiany, wzywani są do wypełnienia informacji podatkowych w celu dokonania aktualizacji stanu posiadania. W skutek zmian i modernizacji przez Starostę Polkowickiego od września b. r. wydawane są decyzje, które w większości przypadków zmienią wysokość podatku rolnego i podatku od nieruchomości.

Nasza Redakcja dowiedziała się, że wiele osób obwinia za wzrost podatków Burmistrza Tomasza Kulczyńskiego i wyraża swoje niezadowolenie m. in. pracownikom urzędu, lecz prawda jest taka, że Urząd Miasta i Gminy w Chocianowie nie ma nic wspólnego z podwyżką, z jaką muszą się zmierzyć mieszkańcy.


W wielu przypadkach wzrost to np. 3 zł, a w niektórych kwota sięgać będzie nawet 1000 zł.