Szkoła Podstawowa w Parchowie została zakwalifikowana do III edycji Ogólnopolskiego Konkursu dla Szkół Podstawowych DO HYMNU.

,,Do Hymnu’’ to ogólnopolski konkurs dla szkół podstawowych organizowany przez Narodowe Centrum Kultury z okazji rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022.

Do tegorocznej, trzeciej już edycji konkursu zgłosiło się aż 515 szkół z całej Polski. 300 pierwszych, które przysłały swoje zgłoszenia, zostało zakwalifikowanych. Pozostałe będą miały pierwszeństwo w kolejnej, IV edycji konkursu.

W skład zakwalifikowanych szkół do III edycji jest Szkoła Podstawowa w Parchowie. Koordynatorem działań w tym zakresie będzie Dyrektor Szkoły Kamil Lis.

Przesłuchania odbędą się pomiędzy lutym i kwietniem przyszłego roku.Zadaniem konkursowym jest wspólne wykonanie przez co najmniej połowę uczniów Szkoły Hymnu Państwowego oraz dwóch wybranych pieśni hymnicznych.

Cele konkursu: doskonalenie umiejętności poprawnego śpiewania polskiego Hymnu Narodowego oraz pieśni hymnicznych, edukację muzyczną poprzez zwiększenie zainteresowania śpiewem i rozwój umiejętności muzycznych, rozwój kompetencji społecznych poprzez wdrażanie do współpracy w grupie, zrzeszanie społeczności szkolnej i integrowanie środowiska wewnątrzszkolnego.

Szczegółowe informacje i harmonogram zostaną przesłane do szkół w najbliższych tygodniach przez Operatora Konkursu.