Dolnośląska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu zaprasza do udziału w konkursie "Tajemniczy, nieznany Dolny Śląsk: opowieści dolnośląskich seniorów". Termin nadsyłania prac do końca marca.

Wszystkie osoby, które ukończyły 50 lat mogą wziąć udział w konkursie organizowanym przez Dolnośląską Bibliotekę Publiczną. Zadaniem seniorów jest spisanie wspomnień związanych z naszym województwem. Objętość pracy nie może przekraczać 4 stron A4. Do prac można dołączyć fotografie oraz ilustracje. Prace należy przesyłać na adres e-mail: kzborowska@wbp.wroc.pl lub informacja@wbp.wroc.pl lub do Działu Informacji Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego, na adres Rynek 58, 50-116 Wrocław w terminie do 31 marca. Więcej informacji dostępnych jest na stronie Dolnośląskiego Salonu Wydawniczego SILESIANA.

Dla autorów trzech najlepszych prac przewidziane zostały nagrody rzeczowe. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 18 kwietnia w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławiu.
[KN]