Jak informują tutejsi urzędnicy, każdy chętny do wymiany swojego pieca węglowego na nowy może już rozpocząć przygotowania do składania wniosków. Pierwszym, niezbędnym krokiem do złożenia wniosku o dotację (w maksymalnej kwocie 20 tysięcy złotych) będzie zlecenie wykonania uproszczonego audytu energetycznego. Nasi czytelnicy jako pierwsi pobiorą wzór audytu energetycznego oraz metodologię sporządzania audytu.

W połowie grudnia ubiegłego roku informowaliśmy o tym, że gmina pozyskała dla naszych mieszkańców ponad 4 miliony złotych dofinansowania na wymiany pieców. Wspólnie ze Ścinawą, Lubinem, Prochowicami i Rudną, Chocianów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 wziął udział w konkursie „Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii – projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej – projekt grantowy". Łącznie pięciu gminom przyznano wtedy ponad 16,5 miliona złotych.

Wstępnie planuje się dwie tury naborów wniosków (do wyczerpania środków w projekcie) - jeden na początku czerwca a drugi prawdopodobnie pod koniec bieżącego roku
Teraz przyszedł czas, aby mieszkańcy gminy, którzy chcą wymienić swoje źródła ciepła lub ponieśli wydatki po 31 maja 2019 r., znaleźli odpowiednią osobę lub firmę na rynku, która wykona dla nich odpowiednie opracowanie. Dotyczy to domów jednorodzinnych, wielorodzinnych lub pojedynczych mieszkań zlokalizowanych w budynku jednorodzinnym lub wielorodzinnym.

- Audyt energetyczny musi zostać sporządzony wg metodologii wskazanej przez grantodawcę, a jego opracowanie zlecane będzie przez mieszkańca zainteresowanego złożeniem wniosku o udzielenie grantu - informuje Ewa Kałuzińska, Naczelnik Wydziału Inwestycji i Drogownictwa w Urzędzie Miasta i Gminy Chocianów. - Audytor musi posiadać stosowne uprawnienia. Dotyczy to również wymiany pieców na instalację gazową, których wymiana nastąpiła po dacie złożenia wniosku o finansowanie przez Gminę - dodaje urzędniczka.

Gmina pozyskała dla naszych mieszkańców ponad 4 miliony złotych dofinansowania na wymiany pieców. Dotyczy to domów jednorodzinnych, wielorodzinnych lub pojedynczych mieszkań zlokalizowanych w budynku jednorodzinnym lub wielorodzinnym
Wynika z tego, że koszty poniesione przez mieszkańców na inwestycje rozpoczęte przed 31 maja 2019 roku nie będą mogły być rozliczane. W najbliższym czasie zostanie ogłoszony nabór wniosków o dofinansowanie oraz ogłoszony termin do złożenia go w Punkcie Obsługi Projektu (pokój 4a w Urzędzie Miasta i Gminy). Wstępnie planuje się dwie tury naborów wniosków (do wyczerpania środków w projekcie) - jeden na początku czerwca a drugi prawdopodobnie pod koniec bieżącego roku. Punkt Obsługi Projektu będzie czynny dla mieszkańców we wtorki i czwartki w godzinach od 14 do 17.

Do pobrania:
[KN]