Na polecenie Wojewody Dolnośląskiego w szpitalnych oddziałach ratunkowych oraz na izbach przyjęć wprowadzono obowiązek wydzielenia specjalnych stref dla osób z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz regularne badanie temperatury ciała pracowników szpitali. Weryfikacja będzie się odbywać w specjalnych namiotach.

Zmiany mają umożliwić odseparowanie osób chorych na COVID-19, choroby wywołanej koronawirusem. Mają także na celu zminimalizowanie ryzyka zakażenia tym wirusem. Jego realizacja jest związana z równoczesnym wykorzystaniem namiotów udostępnionych przez Państwową Straż Pożarną lub innych dostępnych środków technicznych. Wydane polecenie zobowiązuje dolnośląskie szpitale samorządowe i państwowe do wprowadzenia regularnych badań temperatury ciała u pracowników szpitala, w szczególności w momencie wejścia na jego teren.

Dodatkowo, szpitale prowadzące izby przyjęć lub szpitalne oddziały ratunkowe zostały zobowiązane do zreorganizowania pracy w taki sposób, aby umożliwić bezpieczną segregację i separację osób z objawami choroby COVID-19 od innych osób przebywających na izbach przyjęć lub SOR-ach. Dotychczas rozstawione zostały co najmniej 23 namioty przed wejściami do dolnośląskich szpitali. Wśród nich znalazły się także jednostki z naszego regionu - w Legnicy (2 namioty), w Głogowie (2 namioty) oraz w Lubinie (1 namiot). Kolejne namioty będą sukcesywnie rozstawiane adekwatnie do potrzeb placówek medycznych.
[KN]