1 września 2019 r. odbyło się zebranie sołeckie wsi Jabłonów, na którym mieszkańcy decydowali o podziale środków przeznaczonych na fundusz sołecki 2020 r. Udział w zebraniu wziął również nowy dyrektor Szkoły Podstawowej w Parchowie p. Kamil Lis.

Dzięki ogromnej życzliwości pani sołtys Ewy Gołębiewskiej oraz przybyłych Mieszkańców wsi udało się przeznaczyć 1000 zł na rzecz uczniów parchowskiej szkoły, za które zostaną zakupione materiały edukacyjne oraz pomoce dydaktyczne.