Po podjęciu uchwały w sprawie przekazania środków na scalanie gruntów w Brunowie oraz części wsi Żabice przyszedł czas na spotkanie z mieszkańcami. Zebranie odbędzie się 5 grudnia 2019 r. (czwartek) o godzinie 16.00 w Świetlicy Wiejskiej w Brunowie.

Celem zebrania będzie odczytanie postanowienia o wszczęciu postępowania scaleniowego.Obszar scalania obejmuje:

-obręb Brunów, gmina Chocianów z wyłączeniem działek nr 507/326, 511/329, 512/325, 513/324, 515/328, 520/16, 521/15, 522/14, 523/10, 530/330, 531/330, 532, 534/264, 543/17, 551/13, 553, 554, 555,

-obręb Żabice, gmina Chocianów działki nr: 223, 224/1 , 227, 228, 229/1 , 229/2.

Uczestnicy scalania – właściciele bądź użytkownicy gruntów położonych na obszarze scalania, mogą uczestniczyć w zebraniu osobiście lub przez pełnomocnika.