Wczoraj przed północą pojawiło się nowe rozporządzenie Rady Ministrów dotyczące ograniczeń związanych ze stanem epidemii. Co ciekawe o szczegółach Premier RP Mateusz Morawiecki nie poinformował na konferencji prasowej. Wiemy natomiast, że o szczegółach ma poinformować Minister Zdrowia Andrzej Niedzielski dopiero jutro. My postanowiliśmy sprawdzić szczegóły nowych obostrzeń już dzisiaj.

Zmiany dotyczą obowiązku odbywania kwarantanny po przekroczeniu granicy, zniesienie ograniczeń w leczeniu uzdrowiskowym, a także poszerzenia pierwszej grupy osób dopuszczonych do szczepienia. Zapisy funkcjonują od północy (z poniedziałku na wtorek), jednak Minister Zdrowia ma uchylić rąbka tajemnicy dopiero w środę.

Zmiany w szczepieniach i kwarantannie

Oprócz dotychczasowych przywilejów w kolejności szczepień, do pierwszej grupy dostały się osoby zatrudnione w ogrzewalniach i noclegowaniach. Najbardziej zainteresowane jednak nowymi przepisami mogą być osoby przyjeżdżające do Polski, bowiem zwolnieni z obowiązku kwarantanny zostali uczniowie i ich opiekunowie. Chodzi zarówno o doktorantów, studentów, uczniów, ale także o dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym. Wystarczy, że celem przekroczenia graniczy jest umożliwienie im nauki.

Jak czytamy w rozporządzeniu osoby, których dotyczy przepis - są obowiązane udokumentować funkcjonariuszowi Straży Granicznej pobieranie nauki albo objęcie wychowaniem przedszkolnym w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym. - Przepis dotyczy także obowiązku udokumentowania - o kształcenie się lub prowadzenie działalności naukowej w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym, lub przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, egzaminu zawodowego lub egzaminu ósmoklasisty.
Obowiązkowi poddania się kwarantannie nie stosuje się już do osób wykonujących zawód medyczny, a także do osób, które poddadzą się testowi diagnostycznemu w kierunku SARS-CoV-2, także bez związku z podejrzeniem zachorowania na COVID-19. Negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 6 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego jest także warunkiem rozpoczęcia: rehabilitacji w ośrodku rehabilitacyjnym w systemie stacjonarnym, turnusów leczniczo-profilaktycznych w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej i w podmiotach leczniczych utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, rehabilitacji uzdrowiskowej, turnusów readaptacyjno-kondycyjnych, turnusów antystresowych i rehabilitacyjnych.

W kasynach mniej wirusa

Interesujące jest również to, że do 28 lutego będziemy mogli korzystać z atrakcji kasyn. W punkcie trzecim rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów znaleźliśmy zmianę dotyczącą właśnie miejsc przeznaczonych do gier hazardowych.

Do dnia 28 lutego 2021 r. w kasynach oraz obiektach działalności związanej z eksploatacją automatów do gier hazardowych może znajdować się nie więcej niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni dostępnej dla klientów, przy zachowaniu odległości co najmniej 1,5 m, z wyłączeniem obsługi. Przed wejściem do kasyna lub obiektu działalności związanej z eksploatacją automatów do gier hazardowych zamieszcza się informację o limicie osób oraz podejmuje środki zapewniające jego przestrzeganie - czytamy w rozporządzeniu. -  Prowadzenie działalności, o której mowa w zdaniu pierwszym, jest dopuszczalne pod warunkiem zapewnienia, aby klienci nie spożywali napojów lub posiłków.
Wszystkie zmiany dostępne są w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2021 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
[KN]