Dziś wtorek, szósty dzień kwietnia i 96. dzień 2021 roku. Imieniny obchodzą Izolda oraz Wilhelm. W kartce z kalendarza swoje miejsce ma Międzynarodowy Dzień Sportu dla Rozwoju i Pokoju.

Międzynarodowy Dzień Sportu na rzecz Rozwoju i Pokoju to święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 23 sierpnia 2013 dla przyczynienia się do realizacji celów ONZ na rzecz rozwoju i pokoju. Dniem obchodów wyznaczono datę 6 kwietnia, aby upamiętnić otwarcie pierwszych w epoce nowożytnej, letnich igrzysk olimpijskich w Atenach sprzed 125 lat. Ustanowienie tego dnia jest związane z uznaniem przez ONZ potencjalnych możliwości oddziaływania sportu na rozwój praw człowieka, społeczny i gospodarczy.

- Ten nowy Międzynarodowy Dzień podkreśla rolę i potencjał sportu w kwestii przestrzegania praw człowieka i usuwania barier oraz promowania międzyludzkiej solidarności na świecie - powiedział z okazji pierwszych obchodów ówczesny sekretarz generalny ONZ, Ban Ki-moon. - Nasz cel wymaga zaangażowania wszystkich graczy: rządów państw, organizacji międzynarodowych, sektora sportowego, społeczeństwa obywatelskiego i wielu innych - dodał.
Pierwsze obchody odbyły się w 2014 roku. 4 kwietnia tego roku w Genewie Biuro Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Sportu na rzecz Rozwoju i Pokoju (UNOSDP), wraz z głównym Biurem Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNOG) i Grupą Przyjaciół Sportu na rzecz Rozwoju i Pokoju, było organizatorem panelu dyskusyjnego o wartości i wykorzystaniu sportu w przemianach społecznych.