Na dzisiejszej zdalnej sesji radni Rady Miejskiej udzielili burmistrzowi Tomaszowi Kulczyńskiemu absolutorium w związku z wykonaniem budżetu w ubiegłym roku. Decyzja była do przewidzenia, ponieważ wcześniej pozytywną opinię o przedstawionym sprawozdaniu wydała Regionalna Izba Obrachunkowa oraz Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Chocianowie.

Większością 10 głosów za podjęli na dzisiejszej sesji decyzję radni w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Chocianów Tomaszowi Kulczyńskiemu za wykonanie budżetu naszej gminy w 2019 roku.

- Dziękuję za owocną współpracę radnym z klubu radnych Chocianów 2023 oraz radnym z klubu Prawo i Sprawiedliwość. Wierzę, że dalej będziemy budować naszą gminę, rozwijać ją dla dobra mieszkańców - skomentował dla nas decyzję radnych Tomasz Kulczyński, Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów. - Dziękuję także tym radnym, że przekazują otrzymane diety na działanie dla gminy, na wsparcie swoich mieszkańców poprzez różne zakupy środków trwałych i wsparcie inicjatyw - dodał burmistrz.
Wpływ na tę decyzję miało sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chocianów za 2019 rok, sprawozdanie finansowe, opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, informacja o stanie mienia Gminy Chocianów oraz stanowisko komisji rewizyjnej.
[KN]