W obecnej, kończącej się kadencji Chocianów zmienił się nie do poznania. Nowe parki, ulice, drogi, place zabaw, ale także nowa infrastruktura dla osób niepełnosprawnych. Rozwiązania, których nie było tutaj przez lata. O szczegóły tych zmian zapytaliśmy Krystiana Wana, rzecznika prasowego chocianowskiego magistratu.

Przejścia dla pieszych z wysokimi krawężnikami, brak dostępności dla osób na wózkach inwalidzkich do chocianowskiej administracji i wiele innych utrudnień to w Chocianowie przeszłość. Wszystkie inwestycje, które pojawiają się w Gminie Chocianów odkąd jej Burmistrzem został Tomasz Kulczyński przystosowane są dla osób niepełnosprawnych.

- Nowa przychodnia medyczna w Trzebnicach, trzy nowe świetlice: w Rakowie, Trzmielowie i Jabłonowie, Centrum Przesiadkowe przy PKP, Szkoła Podstawowa przy ulicy Szkolnej i Przedszkole Miejskie przy Wesołej przy okazji ich termomodernizacji, przejścia dla pieszych przy Pileckiego i Kolonialnej, nowe chodniki przy ulicach Jagodowej, Środkowej, Szprotawskiej, Sosnowej, a także przy Wesołej i Armii Krajowej oraz pomiędzy Kolejową a Lipową, nowe deptaki między Wesołą, Polną a 1-ego Maja to wszystko są miejsca, które obecnie są już przystosowane dla osób niepełnosprawnych - wylicza Krystian Wan, rzecznik prasowy Urzędu Miasta i Gminy Chocianów. - Niebawem zakończony zostanie remont Centrum Obsługi Administracyjnej, gdzie przeniesione zostaną wszystkie punkty, które zajmują się obsługą mieszkańców. Tam również zastosowane zostaną rozwiązania zwiększające dostępność dla osób z utrudnieniami ruchowymi. Pan Burmistrz Tomasz Kulczyński postawił sobie za cel walkę z wykluczeniem osób niepełnosprawnych i sumiennie go realizuje od początku swojego urzędowania - podsumowuje Wan.
Jak ustaliliśmy właśnie w COA ma zostać kompleksowo rozwiązana kwestia dostępności dla osób niepełnosprawnych, aby łatwiej i w jednym miejscu każdy mieszkaniec mógł załatwić swoje sprawy administracyjne.