W czwartek tj 21.11.2019 r.w godzinach od 9:00 do 14:00 na sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym w Polkowicach odbędą się Dni Ekonomii Społecznej, w ramach których zostanie przeprowadzone spotkanie związane z regrantingiem, przedsiębiorstwem społecznym oraz jak pozyskiwać środki na działalność podmiotów. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Organizacje pozarządowe, są dla jednostek samorządu terytorialnego partnerem w rozwoju społeczności lokalnych. To one aktywizują, integrują i są najbliżej naszych mieszkańców, przez co znają ich potrzeby i stają się dla nas cennym źródłem wiedzy.

Dlatego już w najbliższy czwartek powiat polkowicki zorganizował spotkanie w ramach Dni Ekonomii Społecznej. W ramach tego wydarzenia zapraszamy przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, oraz wszystkich zainteresowanych, na salę konferencyjną Starostwa Powiatowego w Polkowicach, gdzie wspólnie chcemy słuchać i uczyć się o regrantingu, ekonomii społecznej, przedsiębiorstwach społecznych, a także o tym jak i gdzie szukać środków na działalność podmiotów ekonomii społecznej.

Wiedzą na temat ekonomii społecznej podzieli się z nami Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich, ale liczymy również na aktywny udział organizacji pozarządowych, które będą miały okazję wymienić poglądy i doświadczenia w tym zakresie- mówi Krzysztof Nester – Wicestarosta Polkowicki, który koordynuje kwestie związane z polityką społeczną w powiecie polkowickim.

Dofinansowanie pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, które udzielono na projekt „OWES dla subregionu legnicko-głogowskiego”.