Ustawa o obronie Ojczyzny wprowadziła nowy rodzaj służby wojskowej – dobrowolną zasadniczą służbę wojskową. To forma służby wojskowej skierowana dla wszystkich tych, którzy nigdy wcześniej nie byli w wojsku. Dzięki niej można odbyć przeszkolenie wojskowe i w przyszłości zasilić rezerwy albo wstąpić do armii zawodowej.

Jeszcze do niedawna osoby zainteresowane służbą w wojsku mogły np. poza studiami na wojskowej akademii czy kursem oficerskim lub podoficerskim, zgłosić się do służby przygotowawczej. To ostatnie rozwiązanie zlikwidowała jednak ustawa z dnia 11 marca 2022 roku o obronie Ojczyzny. Zamiast służby przygotowawczej pojawiła się nowa propozycja służby czynnej dla ochotników – dobrowolna zasadnicza służba wojskowa. Zgłoszenie się do niej to pierwszy krok na drodze do powołania w szeregi Wojska Polskiego.

- 9 grudnia 2023r. dobiegnie końca ostatni w bieżącym roku, VIII turnus szkolenia podstawowego w ramach Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej, który cieszył się rekordowym zainteresowaniem wśród społeczeństwa. Ponad 8200 ochotników przekroczyło bramy 84 jednostek wojskowych na terenie całego kraju. Od momentu wejścia w życie ustawy o obronie Ojczyzny do Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej wstąpiło ponad 42.000 ochotników. To pokazuje, jak Wojsko Polskie otworzyło się na oczekiwania społeczeństwa. Kolejny turnus rozpocznie się 15 stycznia 2024 r. - przekazał nam dzisiaj porucznik Bartosz Maliński z Wydziału Rekrutacji i Promocji Wojskowego Centrum Rekrutacji w Głogowie.
O powołanie do tego rodzaju służby może ubiegać się osoba, która skończyła 18 lat, ma polskie obywatelstwo, zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia zawodowej służby wojskowej, nieposzlakowaną opinię i nie była karana za przestępstwo umyślne. Pierwszym krokiem ochotnika do służby jest złożenie wniosku o powołanie w wybranym Wojskowym Centrum Rekrutacji. Można też kontaktować się z wojskowymi rekruterami za pośrednictwem portalu zostanzolnierzem.pl lub dzwoniąc na specjalną infolinię +48 800 180 110.

WCR to miejsce, gdzie ochotnik złoży odpowiednie dokumenty, które wymagane są w procesie rekrutacji. Następnie kandydat zostanie skierowany na badania, które mają stwierdzić, czy jest zdolny fizycznie i psychicznie do pełnienia służby wojskowej. Finałem postępowania będzie wydanie orzeczenia o zdolności do służby i karty powołania na szkolenie - wyjaśnia porucznik Maliński.
Dobrowolną służbę kandydat rozpocznie od 27-dniowego szkolenia podstawowego. Wówczas pozna zasady musztry, regulaminy wojskowe oraz nauczy się podstaw posługiwania się bronią. Ten okres zakończy się złożeniem przysięgi oraz wydaniem książeczki wojskowej.

- Żołnierze, którzy nie zdecydują się na kontynuowanie szkolenia, zostaną przeniesieni do rezerwy. Pozostali trafią na trwające do 11 miesięcy szkolenie specjalistyczne, połączone z wykonywaniem obowiązków na stanowisku służbowym. W trakcie szkolenia specjalistycznego dowódca będzie mógł wyznaczyć żołnierza na inne stanowisko niż to, które mu wcześniej przydzielono. Na zakończenie tego okresu żołnierz dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej będzie mógł złożyć wniosek o służbę zawodowa, terytorialną czy rezerwę aktywną - dodaje porucznik Bartosz Maliński.
Ochotnik w ramach służby dobrowolnej będzie otrzymywał wynagrodzenie w wysokości najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego. Obecnie to 4960 zł brutto. Korzyści będzie jednak więcej – każdy, kto ukończy dobrowolną służbę, będzie miał pierwszeństwo w naborze w szeregi armii zawodowej, ale też – jeśli nie będzie chciał wstąpić do wojska – pierwszeństwo zatrudnienia na stanowiskach w administracji publicznej zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami. Zachętą dla ochotników jest także możliwość odbycia szkoleń na koszt armii. Już na etapie składania wniosku o powołanie do dobrowolnej służby, ochotnik będzie mógł wskazać, jakie nowe kwalifikacje i uprawnienia chciałby zdobyć.