Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Chocianów wystosowali do dyrektora Zespołu Szkół w Chocianowie informację, że - ze względu na brak dobrej woli ze strony Starosty Powiatu Polkowickiego, żeby współfinansować linię nr 25 (relacji Polkowice – Chocianów), istnieje realne zagrożenie, iż dojazd komunikacją publiczną uczniów do Zespołu Szkół w Chocianowie z Polkowic i z powrotem, od września 2023 roku nie będzie możliwy.

Rok szkolny zaczyna się już za 5 dni, a nadal brak decyzji urzędników Powiatu Polkowickiego w sprawie organizacji transportu pomiędzy gminą Chocianów a gminą Polkowice. Pierwsze sygnały Powiat miał już ponad 2 miesiące temu, kiedy to pod koniec czerwca br. apel wystosowali ponad podziałami w przytłaczającej większości radni Rady Miejskiej w Chocianowie (czytaj: "Czy bezpłatna komunikacja do Polkowic od września stanie? Decyzję podejmą radni powiatu").

Piszą "na Berdyczów"

Jak zauważają urzędnicy chocianowskiego magistratu, do chwili obecnej nie uzyskali oczekiwanej odpowiedzi z Powiatu Polkowickiego w sprawie wykonania ustawowego obowiązku transportu publicznego dla mieszkańców Gminy Chocianów na trasie Polkowice – Chocianów – Polkowice, który w ich ocenie nie jest realizowany przez Powiat.

Pomimo wielokrotnych monitów i zaproszenia do rozmów nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi na nasze wezwanie do partycypacji w kosztach komunikacji autobusowej - podkreślają urzędnicy. - Niestety, transport publiczny funkcjonujący na obszarze Gminy Chocianów, najprawdopodobniej nie będzie możliwy na trasie Polkowice – Chocianów z uwagi na brak udziału finansowego Powiatu Polkowickiego tym bardziej, że linia nr 25 w całości przebiega w powiecie polkowickim i oczywistym jest, iż powinna być wspierana finansowo przez Powiat - tłumaczą pracownicy chocianowskiego urzędu.
Brak dobrej woli ze strony Starosty Powiatu Polkowickiego, żeby współfinansować linię nr 25 (relacji Polkowice – Chocianów) powoduje realne zagrożenie, iż dojazd komunikacją publiczną uczniów do Zespołu Szkół w Chocianowie z Polkowic i z powrotem, od września 2023 roku nie będzie możliwy. Jak ustaliliśmy, w tej sprawie wszelkie uwagi i roszczenia należy kierować do Starosty Powiatu Polkowickiego w Polkowicach, na adres: Starostwo Powiatowe w Polkowicach, ul. Św. Sebastiana 1 (59-100 Polkowice) oraz pod nr telefonu: 76-746-15-00, Fax:76-746-15-01, lub adres e-mail: sekretariat@powiatpolkowicki.pl.