Zamknięte restauracje, hotele, lodowiska, stoki narciarskie, kina, muzea i galerie handlowe. Tak wyglądać będą najbliższe dwa tygodnie zimowych ferii, które rozpoczęły się właśnie dzisiaj. Mamy jednak dobrą nowinę dla dzieci i młodzieży w wieku do 16. roku życia, która miała zostać w domach.

Do 17 stycznia, oprócz narodowej kwarantanny, o której pisaliśmy w naszym artykule: "Trzy tygodnie siedzenia w domu (wideo)", potrwają także nietypowe ferie zimowe. Nietypowe, bowiem nie ma kolonii, możliwości organizacji wyjazdów w góry, a nawet wyjścia na lodowisko. Dodatkowo dzieci i młodzież w wieku do lat 16 mały mieć zakaz samodzielnego (bez rodzica lub opiekuna) przemieszczania się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. To jednak ma się zmienić jeszcze dzisiaj.

- Dokonaliśmy przeglądu obostrzeń, które stosujemy - poinformował na dzisiejszej konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski. - To będzie przygotowane w dzisiejszym rozporządzeniu Rady Ministrów. Otóż chcieliśmy dopuścić tutaj możliwość dla dzieci przebywania na wolnym powietrzu bez konieczności opieki osób starszych w tych godzinach 8:00 - 16:00 - przekazał szef Ministerstwa Zdrowia Adam Niedzielski.
Wspomniany zakaz był wprowadzony jeszcze w październiku ubiegłego roku. Miał on obowiązywać również w okresie ferii zimowych, które rozpoczęły się dzisiaj i potrwają do 17 stycznia.

Mamy okres ferii, tych ferii, które niestety nie są takimi prawdziwymi feriami, jakie pamiętamy, jakie mogliśmy spędzać w górach, w śniegu, zjeżdżając na nartach, dlatego chcielibyśmy jednak dać możliwość korzystania ze świeżego powietrza i tego, żeby dzieci w tych godzinach 8:00 - 16:00 mogły po prostu przebywać samodzielnie poza miejscem zamieszkania - podkreślił Niedzielski.

Co jednak z tymi dziećmi, których rodzice muszą zrezygnować z pracy na czas trwania obostrzeń?


Dodatkowy zasiłek opiekuńczy został wydłużony do 17 stycznia. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego z powodu COVID-19, do którego dzieci lub osoby dorosłe niepełnosprawne uczęszczały, a także w przypadku niemożności zapewnienia opieki przez żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, placówkę pobytu dziennego oraz inną placówkę lub podmiot zatrudniający dziennych opiekunów z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania tych placówek w związku z COVID-19.

Tak jak do tej pory dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku zamknięcia lub ograniczonego funkcjonowania placówek przysługiwać będzie rodzicom dzieci w wieku do lat 8, ubezpieczonym rodzicom dzieci do lat 16, które mają orzeczenie o niepełnosprawności, do lat 18, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz do lat 24, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, a także ubezpieczonym rodzicom lub opiekunom osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnionym od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą.

Do 17 stycznia 2021 roku ponownie przysługuje zasiłek opiekuńczy dla rodzica lub opiekuna ubezpieczonego w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Ten zasiłek opiekuńczy przysługuje na dotychczasowych zasadach, czyli w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko. Objęci zasiłkiem są ubezpieczeni rolnicy i domownicy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat, dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
[KN]