Dzisiaj, 2 lutego przypada chrześcijańskie święto upamiętniające ofiarowanie Jezusa Chrystusa w Świątyni Jerozolimskiej. Znane jest pod bardziej popularną nazwą święta Matki Boskiej Gromnicznej.

Zgodnie z prawem mojżeszowym w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego zwane jest Oczyszczeniem Najświętszej Maryi Panny (przypada na 40. dzień od Narodzenia Jezusa), czym nawiązywano do święta spotkania i święta oczyszczenia w tradycji starotestamentalnej i chrześcijańskiej. W polskiej tradycji katolickiej obchodzone jest jako święto Matki Boskiej Gromnicznej. Obecnie akcent położony jest na osobę Chrystusa, który jest "światłością świata" i "Światłem na oświecenie pogan", i otrzymało nazwę Ofiarowania Pańskiego.

Od niepamiętnych czasów czczono w Kościele pamiątkę przyniesienia przez Maryję Dzieciątka Jezus do świątyni jerozolimskiej. Począwszy od IX wieku wierni w tym dniu przynoszą do kościoła świece do pobłogosławienia, zwane gromnicami. Nazwa ta wywodzi się od słowa "grom", gdyż zapalano je w czasie burzy, stawiano w oknie i modlono się o oddalenie piorunów. Chocianowscy wierni mogą wziąć udział w nabożeństwie dzisiaj o godzinie 18:00.