W środę, 5 maja 2021 roku w Chocianowie Marszałek Sejmu RP, Elżbieta Witek i Burmistrz Chocianowa Tomasz Kulczyński wspólnie odsłonili pomnik w dowód wdzięczności Braci Strażackiej. Uroczystość wpasowała się w obchody państwowego święta, jakim jest Dzień Strażaka.

"Bogu na chwałę, ludziom na pożytek. W hołdzie strażakom Państwowej i Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Chocianów za ofiarność i odwagę w ratowaniu życia, mienia i środowiska" głosi napis na tablicy umieszczonej na pomniku.

- Słowa najwyższego uznania kieruję między innymi do Pani Marszałek Elżbiety Witek, która zaszczyciła nas dzisiaj swoją obecnością w tak ważnym dla nas dniu. W dniu, w którym odsłaniamy pomnik świętego Floriana, patrona strażaków, który otacza ich opieką podczas akcji ratowniczo-gaśniczych - mówił podczas uroczystości Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów Tomasz Kulczyński. - Zajmując taką ważną funkcję społeczną, służbę mieszkańcom zasługuje się na szczególne honory, szczególne docenienie, dlatego to miejsce. Miejsce, w którym będziemy mogli oddać należne Wam honory - zwrócił się bezpośrednio do strażaków włodarz naszej gminy.
Rangę tej uroczystości podniosła obecność drugiej osoby w państwie, Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Elżbiety Witek, która wraz z Burmistrzem Chocianowa Tomaszem Kulczyński i Dolnośląskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej, starszym brygadierem Markiem Kamińskim oraz Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach, starszym brygadierem Sylwestrem Jatczakiem odsłoniła pomnik.

- Kiedy otrzymałam to zaproszenie i zobaczyłam, że jest to uroczystość odsłonięcia pomnika w hołdzie strażakom Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej za ich odwagę i ofiarność to wiedziałam, że muszę tutaj być, między Wami, dziękuję za to zaproszenie - rozpoczęła swoje przemówienie w Chocianowie Marszałek Sejmu RP, Elżbieta Witek. - Wy nie macie zawodu, Wy pełnicie służbę, trudną, odpowiedzialną, poświęcacie siebie dla innych, ratujecie życie, zdrowie i mienie innych ludzi i za to jesteśmy Wam ogromnie wdzięczni. Ja myślę, że na co dzień nie wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że Wy będąc pierwsi, wtedy kiedy dzieją się rzeczy najgorsze, szczególnie wtedy kiedy mamy do czynienia z wypadkami, jaką traumę przeżywiacie widząc, co tam się dzieje. To pozostawia ślad na psychice, dlatego tak bardzo ważne jest wsparcie ze strony Waszych najbliższych, ze strony Waszych rodzin, pod adresem których kieruję słowa najwyższego uznania za to, że dajecie ten azyl, poczucie bezpieczeństwa swoim najbliższym, którzy tę służbę pełnią - mówiła bezpośrednio do funkcjonariuszek i funkcjonariuszy, druhen i druhów straży pożarnej w Chocianowie, a także ich rodzin.
Jakie jeszcze ważne słowa z ust Marszałek Sejmu RP Elżbiety Witek padły w Chocianowie mogą obejrzeć wszyscy w Internecie (wideo poniżej). W uroczystości wzięli udział także zaproszeni goście: Poseł na Sejm RP Ewa Szymańska, Senator RP Dorota Czudowska, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Polkowicach Tomasz Jagielski, Starosta Powiatu Polkowickiego Kamil Ciupak, Wicestarosta Powiatu Polkowickiego Jan Wojtowicz, Wicestarosta Powiatu Lubińskiego Władysław Siwak, Przewodniczący Rady Powiatu Polkowickiego Henryk Czekajło, Przewodnicząca Rady Powiatu Lubińskiego Jadwiga Musiał, Komendant Komisariatu Policji w Chocianowie podinspektor Piotr Wójtowicz, Przewodniczący Rady Miejskiej w Chocianowie Janusz Ślipko, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Lubinie Bogusława Potocka, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Polkowicach Wiktor Husar, a także radni Rady Miejskiej w Chocianowie Paweł Baran, Jerzy Bałecki, Paweł Bujak, Paweł Kisiel, Henryk Osoliński, Artur Wandycz i Piotr Wandycz.

Obecność tak ważnych osób w Chocianowie, a także transmisję z przemówienia Marszałek Sejmu RP Elżbiety Witek na żywo w mediach publicznych pokazuje, jak dobrze na swoim stanowisku radzi sobie Burmistrz Tomasz Kulczyński. Dzięki temu kolejny raz cała Polska mogła usłyszeć o naszej gminie.