Już w najbliższy weekend dolnośląscy uczniowie rozpoczynają ferie zimowe. Oznacza to, że część z nich pojedzie na zimowiska. Z tej okazji Państwowa Inspekcja Zdrowia oraz Ministerstwo Zdrowia przestrzegają przed chorobami zakaźnymi i promują zasady bezpiecznego wypoczynku.

Od poniedziałku, 15 stycznia do piątku, 26 stycznia mieszkańcy województw dolnośląskiego, opolskiego, mazowieckiego i zachodniopomorskiego będą mieli ferie zimowe. Oznacza to, że już w piątek wieczorem, 12 stycznia rozpoczną się pierwsze wyjazdy na zimowiska. Z tej okazji ostrzeżenia przed niebezpieczeństwami, jakie czyhają w tym okresie podsumowują pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Ministerstwa Zdrowia. Wśród nich m.in. grypa.

Grypa jest chorobą zakaźną wywołaną przez wirusy. Do zakażenia dochodzi drogą powietrzno-kropelkową (kichanie, kaszel) oraz poprzez bezpośredni kontakt z wydzielinami z dróg oddechowych osób zakażonych (znajdującymi się na dłoniach lub powierzchniach w otoczeniu chorego). Główne objawy grypy to gwałtowny początek, wysoka gorączka, bardzo złe ogólne samopoczucie, dreszcze, silne bóle mięśniowo-stawowe, kaszel oraz nie zawsze: ból gardła, katar, wymioty, biegunka - wymieniają. - Zapobieganie polega przede wszystkim na częstym i dokładnym myciu rąk ciepłą wodą i mydłem, zasłanianiu ust i nosa chusteczką higieniczną podczas kichania i kaszlu; chusteczkę po jednorazowym użyciu należy wyrzucić do kosza, unikaniu dotykania rękoma oczu, nosa, ust, ograniczaniu bliskiego kontaktu z osobami, które mają objawy grypopodobne, unikaniu podawania rąk, całowania się przy powitaniu, odpowiednim ubieraniu się (noszeniu nakrycia głowy, ciepłego i nieprzemakalnego obuwia, nie przegrzewaniu się) oraz częstym wietrzeniu pomieszczeń - dodają, publikując przy okazji grafiki dotyczące postępowania w przypadku zakażenia koronawirusem, czy higieny rąk.
Grypy nie należy lekceważyć; często występują groźne dla zdrowia powikłania. W przypadku wystąpienia objawów grypowych należy skontaktować się z lekarzem, pozostać w domu i zastosować się ściśle do zaleceń lekarza. To jednak nie jedyne zagrożenia, jakie niosą za sobą zimowiska. Przede wszystkim wśród nich zamrożone oczka wodne, jeziora i rzeki. Jak zachować się w razie nieoczekiwanego zagrożenia? Zobaczcie na grafikach poniżej.