O tym, że współpraca z Marszałkiem Tymoteuszem Myrdą przynosi wymierne efekty mogli przekonać się mieszkańcy Chocianowa. 

Pozytywne słowa oraz poparcie w nadchodzących wyborach do senatu przekazują także włodarze okolicznych miejscowości:


Tomasz Kulczyński

Robert Raczyński
Łukasz Puźniecki Krystian Kosztyła


Kamil Ciupak


Rafael Rokaszewicz


Jacek Szwagrzyk