Nawet 60 tysięcy złotych powędruje do osób niezatrudnionych, które chciałyby podjąć własną działalność gospodarczą. Jedyny warunek, aby otrzymać tak duże pieniądze? Trzeba być osobą niepełnosprawną, ponieważ dofinansowanie pochodzi z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dofinansowania wspierające podjęcie własnej działalności gospodarczej to częsta praktyka urzędów pracy. Programy zawsze są skierowane do osób niezatrudnionych, nierzadko zarejestrowanych jako bezrobotni. Dzisiaj okazję na duże pieniądze mają osoby niepełnosprawne.

- Do wykorzystania do 60 000 zł z PFRON na podjęcie działalności gospodarczej dla osoby niepełnosprawnej. Zachęcamy osobę zarejestrowaną w Urzędzie Pracy w Polkowicach jako poszukującą pracy niepozostającą w zatrudnieniu do złożenia wniosku - czytamy w mediach społecznościowych na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Polkowicach.
Wszystkich, którzy chcieliby podjąć się prowadzenia własnej działalności gospodarczej zachęcamy do pośpiechu, ponieważ nabór będzie prowadzony do momentu wykorzystania środków. Więcej informacji dostępnych jest pod numerami telefonów: 76-746-52-93 oraz 76-746-52-75.