W ramach narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań zostaną zebrane m.in. takie dane jak charakterystyka demograficzna osób, ich aktywność ekonomiczna, poziom wykształcenia i wiele innych. Do jutra trwa nabór na rachmistrzów, którzy zbiorą wszystkie niezbędne informacje. 

O tym, że rekrutacja na rachmistrzów potrwa do jutra, 9 lutego 2021 roku informowaliśmy na początku ubiegłego tygodnia w artykule: "Narodowy Spis Powszechny już niebawem. Zostań rachmistrzem". Aby zostać rachmistrzem NSP 2021 przede wszystkim trzeba spełnić kilka podstawowych warunków. Rachmistrzem może zostać osoba w wieku powyżej 18 lat o nieposzlakowanej opinii. Musi posiadać co najmniej wykształcenie średnie, posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie oraz nie może być skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

- Kandydat na rachmistrza spisowego (...) może składać niezbędne dokumenty osobiście w siedzibie urzędu gminy lub za pośrednictwem: poczty elektronicznej na skrzynkę e-mailową urzędu wskazaną w ogłoszeniu, platformy ePUAP albo operatora pocztowego (w tym m.in. Poczty Polskiej, firm kurierskich). O dacie wpływu dokumentów decyduje: w przypadku osobistego złożenia dokumentów do urzędu lub doręczenia ich za pośrednictwem kuriera – data dostarczenia do urzędu, w przypadku wysłania dokumentów pocztą elektroniczną na skrzynkę e-mailową urzędu wskazaną w ogłoszeniu – data wprowadzenia zgłoszenia do środka komunikacji elektronicznej nadawcy (data wysłania maila), w przypadku wysłania dokumentów poprzez platformę ePUAP – data wysłania zgłoszenia przez nadawcę, która powinna być równoznaczna z datą wpływu na urzędową skrzynkę na ePUAP (pojawienie się zgłoszenia w systemie teleinformatycznym), w przypadku przesłania dokumentów Pocztą Polską – data stempla pocztowego - czytamy w Regulaminie naboru rachmistrzów spisowych.
Wynagrodzenie rachmistrza terenowego zostało ustalone w wysokości 7 złotych brutto za każdy skuteczny i prawidłowy wywiad bezpośredni oraz 4 złote brutto za każdy skuteczny i prawidłowy wywiad telefoniczny. Te stawki mogą się jednak zmienić, bowiem po wejściu w życie drugiej nowelizacji ustawy o NSP 2021 stosowana będzie dla wszystkich grup rachmistrzów spisowych jednolita stawka za realizację wywiadu spisowego, niezależnie od tego, czy będzie to wywiad bezpośredni czy telefoniczny. Wówczas jednolita stawka wynosić będzie 6 złotych brutto za każdą prawidłowo wypełnioną ankietę osobową (kliknij w link lub zdjęcie poniżej).
[KN]