Dzisiaj ostatni dzień wakacji, a to oznacza, że uczniowie od jutra wracają do szkoły. Pomimo, że wakacje dla niektórych zaczęły się później niż zwykle, to sama przerwa od nauki w budynku szkoły trwała w tym roku zdecydowanie dłużej. Wszystko przez sytuację epidemiczną związaną ze światowym kryzysem wywołanym przez COVID-19. Sprawdzamy, jak przygotowane na powrót uczniów są szkoły w Chocianowie.

Każda ze szkół na terenie gminy Chocianów jest przygotowana na rozpoczęcie roku szkolnego. Uczniowie, rodzice, nauczyciele i pracownicy placówek muszą jednak dostosować się do odpowiednich procedur bezpieczeństwa, aby nie zagrażać zdrowiu innych osób przebywających w tym czasie w szkole. W większości z nich rok szkolny zacznie się o godzinie 9:00. Dodatkowo Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Szklarach Dolnych zaprasza na Mszę Świętą inaugurującą nowy rok szkolny do Kaplicy w Szklarach Dolnych na godzinę 17:00. 

Szkoła Podstawowa w Chocianowie podzieliła rozpoczęcie roku na dwie tury. Pierwsza z nich od godziny 9:00 dla klas pierwszych i trzecich w budynku przy ulicy Wesołej 16 oraz dla klas szóstych i części klas siódmych w budynku przy ulicy Szkolnej 1. Druga tura od godziny 10:30 dla klas drugich, czwartych i piątych w budynku przy ulicy Wesołej 16 oraz dla klas ósmych i pozostałych klas siódmych w budynku przy ulicy Szkolnej 1. Rodzice posyłający swojej dzieci do tej szkoły do 8 września mogą także zdecydować czy chcą, aby ich pociechy zjadły obiad w szkole. W tym celu trzeba złożyć kartę zapisu dziecka na posiłek szkolny. Będzie to trzeba zrobić jeszcze przed pierwszymi wywiadówkami, która w chocianowskiej podstawówce odbędą się 10 września o godzinie 17:00 przy ulicy Wesołej 16 dla rodziców uczniów klas 1 - 5 oraz dzień wcześniej, 9 września o godzinie 17:00 przy ulicy Szkolnej 1 dla rodziców uczniów klas 6 - 8.

Szkoła Podstawowa w Trzebnicach również rozpocznie rok szkolny o godzinie 9:00. Także tam administracja szkoły zorganizowała podział uczniów na grupy i wejścia, którymi będą kierować się do swoich sal lekcyjnych. Uczniowie klas I - III wchodzą wejściem bocznym, drzwiami ewakuacyjnymi (tzw. drzwi białe), zaś uczniowie klas IV - VIII, dzieci przedszkolne z punktu i oddziałów - wchodzą do placówki wejściem głównym. Wszystkich uczniów i pracowników szkoły po powrocie z wakacji przez okres 14 dni obowiązuje zakrywanie ust i nosa (tzw. maseczki) w przestrzeni wspólnej (hole i korytarze).

Szkoła Podstawowa w Parchowie rok szkolny zacznie o godzinie 10:00. Wszyscy, którzy wysyłają swoje dzieci do tej placówki powinni także zapoznać się z przygotowanymi Procedurami zapewnienia bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem epidemii. Dyrektor przygotowała zasady organizacji szkoły oraz obowiązki pracowników szkoły związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w związku z COVID-19. Znajdziemy tam m.in. procedurę komunikacji nauczycieli z rodzicami, zasady przyprowadzania i odbioru uczniów ze szkoły, korzystania z szatni, organizacji bezpiecznego żywienia, wyjścia na boisko i plac zabaw, organizację zajęć pozalekcyjnych, mycia zabawek, pomocy dydaktycznych i sprzętu, a także procedurę postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia.

Z kolei Zespół Szkół w Chocianowie rozpocznie przywitanie uczniów na hali sportowej w dwóch turach. Pierwsza o godzinie 9:00 dla klas 1TTL, 1TA, 1A, 3TA, 3 TLM, 3 TT, 3A, 3B, 4 TA, 4TTM, 4TL oraz druga o godzinie 10:00 dla klas 2 TAG,2 TTG, 2TLG, 2TAP, 2 TBP, 2 TTP, 2 TLP, 2AP, 2BG, 2AG.
[KN]