Jutro Rada Miejska w Chocianowie w oparciu o wniosek Burmistrza Tomasza Kulczyńskiego podejmie decyzję w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Chocianów pani Celinie Michalak.

Tytuł honorowego obywatela jest wyrazem najwyższego uznania. Rada Miejska ustanowiła tytuły Honorowego Obywatela Gminy Chocianów oraz Zasłużony dla Gminy Chocianów jeszcze w ubiegłym roku. Od tego czasu radni nadali tytuł Honorowego Obywatela Gminy Chocianów Teresie Marciniak. Jutro podejmą decyzję w sprawie nadania tego tytułu Celinie Michalak.

- Pani Celina Michalak po śmierci małżonka Józefa Michalak, który od lat 90-tych ubiegłego wieku był wieloletnim Prezesem, z sercem i pasją zajęła się prowadzeniem wszystkich spraw Kombatantów i Podopiecznych, a także biura - czytamy w uzasadnieniu projektu uchwały. - Odwiedza i wspiera członków Koła niosąc pomoc w trudnych dla nich sytuacjach.
We wniosku Burmistrza Tomasza Kulczyńskiego skierowanym do Rady Miejskiej w projekcie uchwały odnajdujemy najważniejsze punkty historii Celiny Michalak. Dowiadujemy się, że jako Prezes w latach 2012 - 2019 roku z zaangażowaniem i kompetencją realizowała zadania statutowe Miejsko-Gminnego Koła Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Chocianowie. Została wyróżniona odznaką "Za Zasługi dla ZK RP i BWP" przyznaną przez Dolnośląski Zarząd Wojewódzki ZK RP i BWP we Wrocławiu oraz Tytuł Honorowego Prezesa Koła. Ponadto w ubiegłym roku otrzymała specjalne podziękowanie od Starosty Polkowickiego za ogromny wkład w prowadzeniu Koła.

- Gdyby nie inicjatywa Pani Celiny Michalak i jej wspaniała praca w środowisku kombatanckim być może Koło ZK RP i BWP w Chocianowie nie istniałoby dzisiaj, jak to miało miejsce w wielu miastach naszego województwa - pisze w uzasadnieniu Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów, Tomasz Kulczyński. - W statystykach w skali województwa Koło zajmuje wysoką pozycję z uwagi na pozytywny wkład w pracę jaki oferuje Pani Celina Michalak. Mimo swoich prawie 94 lat jest pełna energii i zaangażowania w działalność statutową Koła. W dalszym ciągu jest żywo zainteresowana losem Kombatantów i Podopiecznych, ich sytuacją bytową, a przede wszystkim zdrowiem - dodaje Burmistrz.
O podjęciu uchwały decyzję podejmą radni jutro po godzinie 9 rano, o czym z pewnością poinformujemy.
[KN]