Dziś poniedziałek, 11 maja. 132. dzień roku. Imieniny obchodzą Franciszek, Iga oraz Ignacy. W kalendarzu świąt nietypowych odnajdujemy dzisiaj Dzień Doradcy Podatkowego oraz Dzień bez Śmiecenia, a także szczególne wspomnienia z II Wojny Światowej dotyczące Chocianowa.

Jak podaje Zbigniew Machoń na portalu cosanow.pl "w czasie II wojny światowej huta Maria była ważnym producentem lotniczego sprzętu zbrojeniowego. Do zwiększonej produkcji wykorzystywani byli zarówno jeńcy jak i robotnicy przymusowi (...), w tym okresie w Chocianowie znajdowały się dwa obozy pracy przymusowej, w jednym przebywali Polacy i Francuzi w drugim Żydzi. (...). Według relacji pracowników FUM Chocianów jeszcze w latach pięćdziesiątych na terenie zakładu można było zobaczyć napisy na ścianach budynków fabrycznych właśnie w językach tych narodowości".

Okazuje się, że to 36 lat temu, właśnie 11 maja 1984 roku autor tych doniesień podjął temat z Zofią Nawrocką, mieszkanką Chocianowa i Parchowa w okresie wojny, która przekazała, że "na terenie obecnego FUM pracowali jeńcy radzieccy, francuscy oraz Polacy z tzw. Kongresówki - konkretnie z Tomaszowa. Obóz jeniecki znajdował się na terenie obecnie zabudowanym blokami mieszkalnymi przy ul. Żymierskiego - naprzeciw hali sportowej. Obóz składał się z kilkunastu drewnianych parterowych baraków. Całość ogrodzona była drutem kolczastym. Natomiast Polacy z rodzinami przywiezieni na roboty przymusowe byli zakwaterowani w obecnych koszarach jednostki wojskowej radzieckiej przy ul. Żymierskiego".

Z pozostałych wydarzeń, dzisiaj jest Dzień Doradcy Podatkowego, który swoją genezę bierze na pamiątkę uchwalenia dokładnie 19 lat temu przez Sejm RP ustawy, w ramach której Minister Finansów musiał zwołać I Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych. Zjazd zapoczątkował w naszym kraju samorząd zawodowy tej grupy, a także stał się najwyższym organem Krajowej Izby Doradców Podatkowych i reprezentacją wszystkich doradców. Odbywa się raz na 4 lata za wyjątkiem Zjazdów Nadzwyczajnych. Sama Izba może prowadzić działalność wydawniczą, oświatową i szkoleniową.

Dzisiaj w Polsce, z inicjatywy młodzieży na spotkaniu Europejskiego Eko-Parlamentu obchodzony jest także Dzień bez Śmiecenia. Na wybór tej daty w naszym kraju również wpływ miała praca polskiego parlamentu, kiedy 11 maja w 2001 roku ten przyjął pakiet ustaw regulujących m.in. obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarowania odpadami opakowaniowymi. W naszej gminie aktualnie sprawami wywozu śmieci zajmuje się Związek Gmin Zagłębia Miedziowego, który od 1 czerwca zmienia ceny za wywóz odpadów, co spotkało się z ostrymi komentarzami mieszkańców.
[KN]