Dziś piątek, 24 lipca. Jest to także 206. dzień roku, a imieniny obchodzą Kinga, Krystyna oraz Krzesimir. W kalendarzu świąt odnajdujemy dzisiaj Święto Policji.

Święto Policji przypada w rocznicę powołania w 1919 polskiej Policji Państwowej. Na mocy dekretu Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego powstała organizacja, która zunifikowała wcześniej istniejące formacje policyjne: Milicję Ludową i Policję Komunalną. W 1923 roku Policja Państwowa jako przedstawiciel Polski, znalazła się w gronie 20 założycieli Interpolu. W 1939 roku korpus policyjny liczył około 30 tysięcy funkcjonariuszy. Po wybuchu II wojny światowej liczba ta drastycznie zmalała. W czasie kampanii wrześniowej zginęło prawie 2 tysiące policjantów. Około 12 tysięcy funkcjonariuszy trafiło do sowieckiej niewoli. Połowę z nich zamordowano wiosną 1940 roku. Spoczywają oni na Polskim Cmentarzu Wojennym w Miednoje, który jest największą policyjną nekropolią na świecie.

Po zaatakowaniu naszego kraju Niemcy ustanowili Policję Polską Generalnego Gubernatorstwa - według specjalnego dekretu wstąpić musieli do niej wszyscy przedwojenni policjanci. Większość z tych, którzy się nie podporządkowali, została pomordowana. Tak zwana policja granatowa podległa niemieckiej policji porządkowej i zajmowała się m. in. rutynowymi patrolami i pilnowaniem porządku. Nie miała praktycznie żadnych uprawnień, mogła interweniować jedynie w wypadku zabójstwa, ewentualnie w przypadku braku policji niemieckiej na miejscu zdarzenia. Choć funkcjonariusze policji granatowej nie cieszyli się zaufaniem podziemia, to szacuje się, że około 25-30% policjantów było członkami lub jego współpracownikami, głównie Armii Krajowej. Policja Polska Generalnego Gubernatorstwa istniała do 15 sierpnia 1944 roku.

7 października 1944 roku powołano Milicję Obywatelską. Szeregi formacji zasilili głównie partyzanci Armii Ludowej, żołnierze oddelegowani z Wojska Polskiego, członkowie Polskiej Partii Robotniczej, Polskiej Partii Socjalistycznej i Stronnictwa Ludowego. Jej zadaniem było utrzymanie ładu i porządku, walka z przestępczością oraz zapewnienie bezpieczeństwa publicznego. Ówczesny rząd bardzo pilnował, by wizerunek milicjanta i wspierających go Służb Bezpieczeństwa był pozytywny. Milicjanci mieli swoje uroczyste święto w rocznicę powstania MO, czyli 7 października. W ramach obchodów dekorowano funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej i Służby Bezpieczeństwa odznaczeniami państwowymi. Mimo tych "zabiegów" Milicja była negatywnie postrzegana przez społeczeństwo, a negatywny wizerunek nasilił się zwłaszcza w latach 80.

6 kwietnia 1990 roku ponownie powołano Policję, nasza formacja przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi i mienia wróciła do struktur międzynarodowych (w 1952 roku Polska zerwała wszelkie kontakty z Interpolem). We wrześniu 1990 roku Polska została ponownie członkiem Interpolu, a rok później wstąpiła do International Police Association. Obecnie Policja to umundurowana i uzbrojona formacja służąca społeczeństwu i przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa publicznego i porządku publicznego. Formacja ta podlega ministrowi właściwemu ds. wewnętrznych. Przełożonym wszystkich funkcjonariuszy Policji i pracowników cywilnych tej instytucji jest Komendant Główny Policji. Policja składa się z następujących rodzajów służb: kryminalnej, śledczej, prewencyjnej, wspomagającej. W skład Policji wchodzą również: policja sądowa, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, ośrodki szkolenia, szkoły policyjne, instytuty badawcze oraz wyodrębnione oddziały prewencji i pododdziały antyterrorystyczne. Zadania Policji to przede wszystkim ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia, a także zapewnienie spokoju w miejscach publicznych, w transporcie i komunikacji publicznej, w ruchu drogowym i na wodach czy wykrywanie i ściganie sprawców przestępstw i wykroczeń.

Z okazji Święta Policji Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu inspektor Janusz Wesołowski życzy Policjantkom, Policjantom, a także Pracownikom cywilnym Policji niczym niezachwianego zdrowia, wytrwałości i bezpieczeństwa w podejmowanych czynnościach służbowych oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, do czego i my się dołączamy.
[KN]