Jest wtorek, 6. października i 280. dzień roku. Imieniny obchodzą Artur, Brunon oraz Fryderyka. Dzisiaj w kartce z kalendarza swoje miejsce ma Światowy Dzień Mózgowego Porażenia Dziecięcego.

Wydarzenie obchodzone jest corocznie 6 października, aby podnieść świadomość społeczną na temat mózgowego porażenia dziecięcego. Inicjatywa powstała w 2012 roku za sprawą australijskiej organizacji non-profit Cerebral Palsy Alliance oraz amerykańskiej United Cerebral Palsy. Jest wspierany przez kilkaset organizacji zajmujących się MPD, w tym uniwersytety, instytucje badawcze, grupy studenckie, szkoły i szpitale dziecięce z 65 państw.

W ramach akcji poszukuje się pomysłów i rozwiązań, które mogą być zastosowane dla osób z mózgowym porażeniem dziecięcym w celu zapewnienia im komfortu w codziennym życiu. Dla przykładu w 2012 roku zrealizowano pomysł osoby z MPD, pochodzącego z Turcji Alpera Sirvana. Zespół z Uniwersytetu Wirginii opracował prototyp wózka inwalidzkiego napędzanego energią słoneczną. Od 2015 roku jest to również ruch społeczny, który koncentruje się na kluczowych kwestiach dotyczących osób z MPD na całym świecie, niezależnie od różnic geograficznych, kulturowych i ekonomicznych.

Samo MPD to zespół objawów określający różnorodne zaburzenia ruchu i postawy, wynikające z trwałego, niepostępującego uszkodzenia mózgu we wczesnym stadium rozwoju dziecka. Najczęstsze problemy dotyczą koordynacji ruchowej, różnego stopnia sztywności lub wiotkości mięśni, przełykaniem pokarmów i mówieniem. Jako objawy wyróżnić można jeszcze w niektórych przypadkach obecność drgawek, problemy ze wzrokiem i słuchem. Często dzieci z MPD nabywają zdolności do obracania się, siadania, pełzania i chodzenia w późniejszym wieku niż ich zdrowi rówieśnicy. U około jednej trzeciej dzieci dochodzi do napadów epileptycznych. Symptomy choroby mogą stać się bardziej widoczne w miarę starzenia się organizmu, nie oznacza to jednak, że choroba postępuje.

Mózgowe porażenie dziecięce jest spowodowane nieprawidłowościami w rozwoju mózgu lub uszkodzeniem tych jego części, które są odpowiedzialne za koordynację wzrokowo-ruchową, równowagę i postawę. Najczęściej pierwsze sygnały występują już w fazie prenatalnej, aczkolwiek mogą mieć miejsce w fazie perinatalnej i postnatalnej. Przyczyna problemów często jest nieznana. Czynniki ryzyka to przedterminowy poród, ciąża wielopłodowa, niektóre infekcje przebyte podczas ciąży, takie jak toksoplazmoza, różyczka, ekspozycja na metylortęć, oraz uraz głowy przebyty w czasie pierwszych kilku lat życia.
[KN]