Poprawne mówienie w ojczystym języku może być dla niektórych trudnym wyzwaniem. Aby ułatwić sobie to zadanie wystarczy, że młodzi mieszkańcy naszej gminy wezmą udział w spotkaniu z Maurycym Polaskim. Jak będzie przebiegać i kiedy się odbędzie?

Maurycy Polaski to aktor, autor tekstów piosenek, kabareciarz, a także entuzjasta poprawnej polszczyzny. Spotkanie z nim dzięki inicjatywie Burmistrza Tomasza Kulczyńskiego organizuje Biblioteka Publiczna w Chocianowie już w najbliższą środę, 12 maja.

- Warsztaty poprawnej polszczyzny z Maurycym Polaskim, autorem tekstu piosenki do polskiej wersji "Ulicy Sezamkowej", współautorem "Kabaretu Pod Wyrwigroszem" są skierowane do dzieci z klas I – III szkół podstawowych. Spotkania planowaliśmy już wcześniej, jednak nasze plany pokrzyżowały epidemiczne obostrzenia - informuje dyrektor biblioteki, Kamil Lis. - Warsztaty odbędą się w trzech podległych Bibliotece filiach: w Parchowie o godzinie 9:30, Szklarach Dolnych o godz. 11:00 oraz w Trzebnicach o godzinie 12:30. Każde 45 minutowe spotkanie obejmować będą zajęcia składające się z trzech ciekawych części - dodaje dyrektor Lis.
Pierwsza część spotkania poświęcona będzie temu jak mówić. Dzieci dowiedzą się, w jaki sposób poprawnie wymawiać głoski oraz zdobywać praktyczną wiedzę z zakresu dykcji i emisji głosu. Pomogą im w tym liczne ćwiczenia, które wykonają razem z prowadzącym.

- Korzystamy intensywnie z "Wierszyków na giętkie języki" - informuje prowadzący zajęcia Maurycy Polaski. - Druga część zajęć ma swobodniejszy charakter i jest… quizem. Dzieci dowiadują się, co to są homonimy, a następnie rywalizują z prowadzącym, kto wymyśli więcej słów mających dwojakie znaczenie - dodaje Polaski.
Tu podstawą mają być "Żabki i żabki, czyli słowne pułapki". Z kolei trzecią część spotkania prowadzący przeznaczy na popularne błędy językowe, które często popełniają dorośli, w rezultacie czego bardzo zubożamy i upraszczamy ojczystą mowę.

- Dowcipne ćwiczenia gramatyczne są w stanie zasugerować dzieciom, jak tych błędów unikać. Pomocna jest tutaj książeczka "Językowa corrida, czyli 10 byków głównych" - dopowiada Maurycy Polaski.
Na zakończenie każdego spotkania w wyżej wymienionych filiach przewidziane są zabawy oraz zgadywanki. Jak twierdzi sam prowadzący "dzieci z reguły wygrywają". Będzie to wspaniałe dla uczniów doświadczenie, a po spotkaniu na pewno mówienie stanie się prostsze.