Także w tym roku współpracy, Ośrodek Pomocy Społecznej podpisał z Caritas Diecezji Legnickiej porozumienie, na mocy którego kontynuowana będzie pomocy żywnościowa dla potrzebujących mieszkańców. Program ten obejmie wsparciem 400 osób z naszej gminy.

Programy pomocy żywnościowej odgrywają istotną rolę w wspieraniu osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Dzięki współpracy z instytucjami takimi, jak Caritas możliwe jest dotarcie do tych, którzy najbardziej potrzebują wsparcia. Oferowane posiłki nie tylko zaspokajają podstawowe potrzeby żywieniowe, ale także dają poczucie wsparcia i solidarności społecznej.

Kolejny rok współpracujemy z Caritas Diecezji Legnickiej! Porozumienie podpisane. Dzięki Funduszom Europejskim na Pomoc Żywnościową 2021-2027 realizujemy "Podprogram 2023" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Pomocą objętych zostanie 400 mieszkańców naszej gminy, których już teraz zapraszamy do kontaktu z tutejszymi pracownikami socjalnymi pod nr telefonu: 76-818-51-51 - informują pracownicy chocianowskiego OPS-u. - Od 12 lutego 2024 roku obowiązują nowe kryteria dochodowe, które uprawniają do korzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027, które stanowią 265% kryterium ustawowego uprawniającego do świadczeń w pomocy społecznej i wynoszą odpowiednio: dla osoby samotnie gospodarującej – 2,056.40 zł oraz dla osoby w rodzinie – 1,590.00 zł - informują pracownicy chocianowskiego OPS-u.
Warto zaznaczyć, że dla osób już zakwalifikowanych do Podprogramu 2023 przed 12 lutego 2024 roku, nie jest wymagane wydanie nowego skierowania. Ośrodek Pomocy Społecznej serdecznie zaprasza wszystkich potrzebujących do skorzystania z oferowanej pomocy.