Ośrodek Pomocy Społecznej w Chocianowie we współpracy z Bankiem Żywności we Wrocławiu poszerzył listę sklepów, z których odbiera produkty o kończącym się terminie przydatności do spożycia, aby przekazać je najbardziej potrzebującym mieszkańcom Miasta i Gminy Chocianów. Który sklep dołączył do darczyńców?

O tym, że chocianowski OPS odbiera dla mieszkańców naszej gminy produkty o kończącym się terminie przydatności do spożycia informowaliśmy w naszych artykułach "Odbiorą przed przeterminowaniem" oraz "Jedzenie dla potrzebujących". Teraz do tej akcji dołącza kolejny market.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chocianowie dzięki współpracy z Bankiem Żywności we Wrocławiu teraz także ze sklepu Netto odbiera dla mieszkańców Gminy Chocianów produkty o kończącym się terminie przydatności do spożycia - poinformowali pracownicy OPS-u. - Pracownicy socjalni tut. Ośrodka proszą o kontakt wszystkie osoby, które chcą skorzystać z tej formy pomocy - dodali.
Kryterium dochodowe jest dużo wyższe niż wymagane do pomocy społecznej, bo stanowi 220%, co dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 1.707,20 zł, a dla osoby w rodzinie 1.320,00 zł. Wszelkie dodatkowe informacje udzielane są także telefonicznie pod numerem: 76-818-51-51.