4 maja, punktualnie o godzinie 9:00 wystartowały dzisiaj egzaminy maturalne. Dzisiaj abiturienci szkół średnich mierzą się z językiem polskim. Wszystko odbywa się według zasad bezpieczeństwa epidemicznego.

Do szkół wrócili dzisiaj nie tylko uczniowie klas I-III szkół podstawowych, ale także absolwenci szkół średnich. Od godziny 9:00 w całej Polsce ruszył egzamin wiedzy z języka polskiego. Całość w specjalnym reżimie sanitarnym.

Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy podchodzi do niego przewodniczący albo członek zespołu nadzorującego, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie; wychodzi do toalety; podchodzi do niego asystent techniczny lub egzaminator, aby ocenić rezultat pośredni; kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej - czytamy w specjalnych wytycznych przygotowanych na okoliczność przeprowadzania egzaminów w 2021 roku przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Główny Inspektorat Sanitarny.
Oprócz stresu związanego z koronawirusem, uczniom przyjdzie zmierzyć się także z pytaniami, które ocenić mają zakres ich wiedzy. Aby zdać egzamin dojrzałości, maturzyści muszą przystąpić do trzech obowiązkowych egzaminów pisemnych: z języka polskiego (dzisiaj), z matematyki (środa, 5 maja) i z języka obcego na poziomie podstawowym (czwartek, 6 maja).

W 2021 roku osoby przystępujące do egzaminu maturalnego nie muszą obowiązkowo przystąpić do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Każdy absolwent może jednak przystąpić do egzaminu maturalnego z maksymalnie sześciu przedmiotów dodatkowych - czytamy na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. - Wybory maturzystów w tym zakresie są najczęściej podyktowane wymaganiami rekrutacyjnymi określonymi przez uczelnie - dodaje CKE.
Egzamin maturalny w tym roku potrwa od dzisiaj, 4 maja do czwartku, 20 maja w części pisemnej i do piątku, 21 maja w części ustnej. W tym tygodniu od godziny 9:00 poziomy podstawowe z języka polskiego (dzisiaj), matematyki (środa) i języka angielskiego (czwartek), za wyjątkiem piątku, gdy maturzyści podejdą do angielskiego na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym. Z kolei od godziny 14:00 abiturientom szkół średnich przyjdzie zmierzyć się z maturą rozszerzoną: dzisiaj język łaciński i kultura antyczna, jutro historia muzyki, w czwartek historia sztuki, zaś w piątek filozofia.

Wszystkim maturzystom życzymy połamania piór!