Piątkowe posiedzeniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego podsumowane zostało na wspólnej konferencji prasowej ministrów zdrowia, edukacji narodowej oraz nauki i szkolnictwa wyższego. Dowiedzieliśmy się do kiedy potrwa zamknięcie szkół, jak będą wyglądać egzaminy ósmoklasistów i maturalne oraz kiedy się one odbędą.

"Przewidujemy, że mniej więcej do 11 sierpnia będzie możliwość podania wyników maturalnych, a ci którzy chcieliby poprawiać, mogliby to zrobić na początku września"
Jak zaznaczył Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski obecne warunki epidemiczne nie pozwalają na to, aby rząd mógł odwiesić działalność szkół, przedszkoli i żłobków. Placówki edukacyjne będą zamknięte kolejny miesiąc, a powrót do nich możliwy będzie nie prędzej niż 24 maja. Oznacza to, że uczniowie muszą kontynuować naukę w formie zdalnej. Za kilka dni rząd ma także zdecydować, czy będzie możliwość w części tych placówek prowadzenia jakiejś formy działalności opiekuńczej.

"Chcielibyśmy, aby one w tym roku ze względu na sytuację epidemiczną, nie miały tej części ustnej. Będą to więc tylko i wyłącznie matury pisemne"
Egzaminy maturalne w tym roku rozpoczną się dopiero 8 czerwca. Okazuje się, że ze względu na sytuację epidemiczną matury będą tylko pisemne, potrwają do końca czerwca, a rozpoczną egzaminem z języka polskiego. Wszyscy uczniowie będą mogli w niewiele różniących się terminach rozpocząć rekrutację do szkół wyższego szczebla.

Chcielibyśmy, aby one w tym roku ze względu na sytuację epidemiczną, nie miały tej części ustnej. Będą to więc tylko i wyłącznie matury pisemne - podkreślił Piontkowski - Od 16 do 18 czerwca przewidujemy przeprowadzenie egzaminów dla ósmoklasistów. Od 22 czerwca rozpoczną się egzaminy potwierdzające klasyfikacje zawodowe, a potem, w połowie sierpnia egzaminy zawodowe dla uczniów szkół policealnych tak, aby mogli oni dokończyć praktyki

Plan zakłada, że wraz z terminem dodatkowym egzamin ósmoklasisty będzie mógł być sprawdzony do końcówki lipca. Oznacza to, że wtedy uczniowie będą mogli przekazywać świadectwa, zaświadczenia z wyników egzaminów do wybranych przez siebie szkół średnich. Dodatkowy egzamin maturalny dla osób, które z różnych, usprawiedliwiony przyczyn nie będą mogły przystąpić do matury w terminie podstawowym, powinien odbyć się na początku lipca.

- Przewidujemy, że mniej więcej do 11 sierpnia będzie możliwość podania wyników maturalnych, a ci którzy chcieliby poprawiać, mogliby to zrobić na początku września. Wtedy wyniki egzaminów poprawkowych byłyby już do wiadomości uczelni i uczniów do końcówki września - poinformował minister.

"Od 16 do 18 czerwca przewidujemy przeprowadzenie egzaminów dla ósmoklasistów. Od 22 czerwca rozpoczną się egzaminy potwierdzające klasyfikacje zawodowe, a potem, w połowie sierpnia egzaminy zawodowe dla uczniów szkół policealnych tak, aby mogli oni dokończyć praktyki"
Egzaminy będą przeprowadzone z zachowaniem szczególnych rygorów bezpieczeństwa. Każdy uczeń ma siedzieć w oddzielnej ławce, w odpowiedniej odległości od pozostałych. Wszystko w celu zachowania warunków, które nie pozwolą zarazić uczniów, nauczycieli i ich rodzin. Ogłoszone dzisiaj decyzje mają dać uczniom i nauczycielom długą perspektywę i czas zarówno maturzystom, jak i ósmoklasistom, aby przygotowali się do tych egzaminów.
[KN]